Переливання крові

Переливання крові (синонім гемотрансфузія) - лікувальний метод, що полягає у введенні в кровоносну систему хворого крові іншої людини (донора), у тому числі трупної, з метою субституція (заміщення), стимуляції, гемостазу, дезінтоксикації і парэнтерального харчування.
Незнання групових властивостей крові довгий час було непереборним гальмом для розвитку методу переливання крові. Тільки після класичних досліджень Ландштейнера (К. Landsteiner), Янського (J. Jansky) і Мосса (W. L. Moss), яка встановила групові особливості крові (див. Групи крові), стало можливим широко і безпечно проводити П. к., дотримуючись групову сумісність крові донора і реципієнта.
Широке поширення методу П. к. стало можливим завдяки успішному вирішенню проблеми консервування крові; кров, узята у донора (див.) у флакони, може довго зберігатися та транспортуватися на будь-які відстані з збереженням життєздатності формених елементів крові, з відсутністю гемолізу і повної стерильністю.