Період напіврозпаду

Період напіврозпаду - час, протягом якого відчуває радіоактивні перетворення половина ядер атомів даного ізотопу. Позначається буквою Т. Закон радіоактивного розпаду - зменшення з часом кількості активних атомів - є загальними для всіх видів радіоактивних перетворень і всіх радіоактивних ізотопів: кількість радіоактивних атомів даного ізотопу, що розпадаються за 1 сек., пропорційно їх кількості. Частка атомів, що розпалися за 1 сек., для даного ізотопу не залежить від кількості активних атомів і часу. Ця величина називається постійної радіоактивного розпаду λ. Вона вимірюється в одиницях, зворотних часу: с-1, хв-1, сут.-1, рік-1. Для кожного виду радіоактивних ядер і перетворень λ має своє значення. Так, для Na24 λ =1,29·10-6 сек.-1, Ra226 - 1,38·10-11 с.-1. Закон радіоактивного розпаду справедливий тільки для великої кількості радіоактивних атомів.
Величина λ характеризує відносну швидкість розпаду. Абсолютна швидкість розпаду (Q); тобто число розпадів в одиницю часу, називається активністю; Q= λ/V, тобто активність збільшується пропорційно кількості активних атомів N. Одиниця активності в абсолютній системі - 1 розп/с. Часто активність вимірюють у кюрп; 1 кюрі відповідає 3,7 ·1010 розп/с. Ця величина за колишнім вимірювань відповідала швидкості розпаду 1 г радію. Застосовують також одиниці 10-3 кюрі - милликюри (мкюрі) і 10-6 кюрі - микрокюри (мккюри). Зменшення кількості активних атомів з плином часу підпорядковується експоненціальним законом N=N0e -λt, де N0 - кількість атомів при t=0, е - основа натуральних логарифмів. Сутність цього закону полягає в тому, що за певний проміжок часу розпадається завжди одна і та ж частка активних атомів незалежно від їх кількості та моменту відліку часу.
За час Т, що дорівнює періоду напіврозпаду, розпадається половина атомів і в два рази зменшується активність препарату. Величини λ, Т пов'язані співвідношенням λТ =0,693, тобто зі збільшенням відносної швидкості розпаду Т зменшується і навпаки. Радіоактивні речовини з малим Т називають короткоживущими, з великою Т - довгоживучими. Для Na24 Т=15,06 год., для Ва226 Т=1620 років. Якщо m - маса ізотопу в р, А - атомна вага, то активність (кюрі) Q=1,13·1013 m/A·T, де Т - період напіврозпаду в 1 сек.