Пікноз

Пікноз (від грец. pyknosis - ущільнення) - процес дегенерації ядра, що призводить до смерті клітини. Пікноз зазвичай супроводжується сморщиванием ядра клітини (див.), зникненням його структурних деталей і посиленням базофілія, що пов'язано не зі збільшенням кількості ДНК, а з ущільненням ядерної речовини. Іноді хроматин гинучого ядра розпадається на велику кількість сферичних тілець (кариорексис), які пізніше дегенерують. Пікноз спостерігається при старінні клітини, різних патологічних процесах, вірусних інфекціях, дії отрут, злоякісному рості тканин, дії іонізуючої радіації та ін.