Щільність

Щільність (d) - маса одиниці об'єму тіла (речовини); d = m/σ г/см3, де m -
маса і σ - об'єм тіла.
Відносною щільністю називають відношення П. даного тіла до П. іншого. Для твердих і рідких тіл цю величину визначають по відношенню до П. дистильованої води, для газів - по відношенню до П. водню (П. за воднем), кисню (П. по кисню) і повітря (щільність по повітрю). Нормальною щільністю газу називається маса 1 л газу при 0° і тиску в 1 атм. З підвищенням тиску П. збільшується з підвищенням температури в більшості випадків зменшується.
Вимірювання щільності необхідно для визначення багатьох фізико-хімічних величин, наприклад молекулярного ваги, молярної рефракції, концентрації та ін. Щодо зміни П. можна судити про перебіг хімічних процесів. У санітарно-гігієнічних, клінічних і біохімічних лабораторіях використовують наступні методи вимірювання П. рідких і твердих тіл: а) пікнометріческій - масу рідких і твердих тіл знаходять шляхом серії зважувань заповненого відповідною речовиною пикнометра (скляний сосудик певної ємності); б) гідростатичний - масу і об'єм речовини визначають зважуванням на гідростатичних вагах Вестфаля; в) флотації - щільність тіла визначають за П. рідини, в якій це тіло у разі рівності густин знаходиться в стані байдужого рівноваги, тобто не тоне і не спливає. Нерідко визначають П. за допомогою ареометров (див.).