Подчелюстная область

Подчелюстная область (trigonum submandibulare) - підщелепної трикутник, обмежений зверху краєм нижньої щелепи, спереду, знизу та ззаду - переднім і заднім черевцями двочеревцевого м'яза (m. digastrici). Дном цього трикутника є щелепно-під'язикова (m. mylohyoideus) і під'язиково-язиковий (т. hyoglossus) м'язи (цветн. рис.1); остання служить також дном трикутника Н. І. Пирогова (див Пирогова трикутник).

подчелюстная область
Рис. 1. Подчелюстная і під'язикова області (права половина нижньої щелепи вилучена, шкіра і м'язи відтягнуті). 1 - lingua; 2 - gl. lingualis ant.; 3 - a. profunda linguae; 4 - ductus submandibularis; 5 - gl. sublingualis; 6 - mandibula (частково видалена); 7 - m. mylohyoideus; 8 - m. geniohyoideus; 9 - gl. submandibularis; 10 - a. facialis; 11 - v. facialis; 12 - ramus descendens n. hypoglossi (BNA); 13 - m. sternocleidomastoideus; 14 - v. jugularls int.; 15 - a., carotis int.; 16 - a. carotis ext.; 17 - n. hypoglossus; 18 - venter post. m. digastrici; 19 - m. stylohyoideus; 20 - gl. parotis; 21 - m. masseter; 22 - v. profunda llngyiae; 23 - ramus mandibulae (частково видалена); 24 - n. lingualis; 28 - m. hyoglossus; 30 - v. retromandibularis; 35 - nodi lymphatici submandibulares; 36 - nodi lymphatici cervicales profundi.

В межах підщелепної області залягають: подчелюстная слинна залоза (glandula submandibularis), особові артерія і вена (a. et v. facialis), підпідбородочні артерія і вена (a. et. v. suimaentalis), під'язиковий та щелепно-під'язиковий нерви (nn. hypoglossus, mylohyoideus), лімфатичні вузли і клітковина, що оточує ці утворення. Остання сполучається з клітковиною під'язикової області, крилоподібні-щелепного, окологлоточного простору, бічній області обличчя і шиї. Підщелепні лімфатичні вузли є регіонарними вузлами щелепно-лицьової області, порожнини рота.
Патологія. В підщелепної області спостерігаються гнійні процеси одонтогенного або тонзиллярного походження у вигляді аденофлегмоны і гнійного ураження клітковини. Абсцеси (див.) і флегмони (див.) цієї галузі найчастіше виникають при захворюванні нижніх молярів, остеомієліті нижньої щелепи, а у дітей після перенесеної інфекції (кір, скарлатина, дифтерія).
При абсцесах і флегмонах підщелепної області не слід зволікати з операцією, так як можливі прориви гнійника в підлеглі тканини. Розріз довжиною 4-5 см проводять на 2-3 см нижче краю нижньої щелепи. Гострим шляхом розсікають шкіру з підшкірною клітковиною, platysma та фасцію, а далі йдуть тупим шляхом. Після ревізії пальцем переднього і заднього відділів підщелепної області вводять дренаж, накладають пов'язку і вводять антибіотики.
Поряд з гострими гнійними процесами в П. о. спостерігаються туберкульозні, сифілітичні, актиномикотические лімфаденіти, метастатичні пухлини (рак нижньої губи, язика, порожнини рота), кісти і пухлини (ангіоми, лимфангиомы, фіброми). Лікування лімфаденітів специфічне, злоякісних пухлин - комбіноване, а доброякісні - оперативне.