Полоній

Полоній (Polonium, Рв) - радіоактивний хімічний елемент VI групи періодичної системи Менделєєва Д. І., порядковий номер 84. Найбільше значення має його ізотоп Рв210 - альфа-випромінювач (див. Альфа-випромінювання) з періодом напіврозпаду 138,4 дня, який є одним з продуктів розпаду радію
(див.) - Ra226. Полоній служить для приготування нейтронних джерел (див. Нейтронне випромінювання), а також використовується на деяких виробництвах. Полоній легко забруднює навколишнє простір і може потрапляти всередину організму. Він дуже токсичний.

Полоній (Polonium, Рв) - хімічний елемент VI групи періодичної системи Менделєєва Д. І.. Пор. номер 84, ат. вага 209. Відомо 24 радіоактивних і стійких ізотопи полонію, в тому числі Рв210 (RaF) - перший радіоактивний ізотоп, відкритий шляхом радіохімічного аналізу в 1898 р. М. Кюрі-Склодовської та П. Кюрі. Рв210 з періодом напіврозпаду Т½ 138,401 дня є одним з продуктів розпаду урану (див.) і в малих кількостях може бути отриманий з уранової руди або безпосередньо з радію (див.) і радону (див.). У великих кількостях полоній отримують в ядерних реакторах при опроміненні вісмуту нейтронами. Ро210 відноситься до числа високоактивних α-випромінювачів: 0,2 мг полонія відповідає активності 1 кюрі. Енергія α-випромінювання Рв210- 5,30 Мев. Випускаючи α-частинку, Рв210 перетворюється в стабільний ізотоп свинцю. Рв210 випускає також ү-кванти з енергією 0,804 і 0,084 Мев, однак вихід їх настільки незначний, що ү-випромінювання його практично не грає ролі.
Полоній высокотоксичен і особливо небезпечний при попаданні в організм через органи дихання. Для полонія характерно дифузне розподіл в організмі з переважним відкладенням в органах ретикулоендотеліальної системи. Виведення полонія здійснюється головним чином через шлунково-кишковий тракт і нирки, найбільш інтенсивно в перші дні, потім дуже повільно.
Клінічна картина гострого ураження П. по суті не відрізняється від проявів гострої променевої хвороби (див.), викликаної зовнішнім опроміненням. Діагноз хронічної інтоксикації ґрунтується на санітарно-гігієнічних даних та аналізі біологічних середовищ на утримання П.
Перша допомога при ураженні полонієм зводиться до заходів щодо прискорення виведення його з організму. Необхідне обмивання шкірних покривів, зміна білизни, промивання шлунка і кишечника, рясне пиття, сечогінні засоби. Курс лікування унитиолом (5% розчин внутрішньом'язово протягом 10 днів по 10-20 мл); у подальшому - загальнозміцнюючу лікування, симптоматичні засоби та дієтотерапія. Гранично допустима доза полонія в організмі людини 0,03-0,04 мккюри (в перерахунку на «критичні» органи - селезінку та нирки).
Гранично допустима концентрація П. в повітрі 1 кюрі/л Для створення
такої концентрації достатньо наявності однієї частинки радіусом 0,1 мк в 10 м3 повітря. У забезпеченні радіаційної безпеки головним завданням є попередження забруднення повітряного середовища і поверхонь в лабораторії, а також одягу і шкіри людей, що стикаються з П. (див. Радіаційна гігієна).