Помічник санітарного лікаря

Помічник санітарного лікаря (санітарний фельдшер) - фахівець із середньою медичною освітою, який працює під керівництвом санітарного лікаря. Підготовка помічників санітарного лікаря здійснюється на відділеннях санітарних фельдшерів медичних училищ. Термін навчання 2,5-3,5 року (див. Медичну освіту). На посаду помічника санітарного лікаря може бути зарахований фельдшер, який має практичний досвід в області санітарно-профілактичної роботи. Основною функцією помічника санітарного лікаря є поточний санітарний нагляд за санітарним станом комунальних, промислових, харчових та інших об'єктів, а також за станом благоустрою населених місць. Помічник санітарного лікаря контролює здійснення заходів щодо попередження та ліквідації забруднення зовнішнього середовища: атмосферного повітря, води, ґрунту шкідливими промисловими викидами і господарсько-побутовими відходами.
Помічник санітарного лікаря проводить обстеження санітарного стану підконтрольних об'єктів; складає санітарний опис об'єктів; виробляє виїмку проб води, грунту, харчових продуктів для лабораторного дослідження; складає протоколи про виявлені порушення санітарних; перевіряє виконання приписів санітарного лікаря та власних пропозицій про усунення санітарних порушень; веде пропаганду гігієнічних знань (бесіди) серед населення; повсякденно керує роботою громадських санітарних інспекторів на підконтрольних об'єктах. Помічник санітарного лікаря під керівництвом санітарного лікаря використовує інструментальні та інші об'єктивні методи санітарного обстеження; дані цих обстежень заносить до картки санітарного нагляду, санітарні журнали, наявні на об'єктах. Результати обстеження оформлюються актом, з яким обов'язково повинен бути ознайомлений керівник (адміністрація) підприємства або установи.
Особливо важлива і значна роль помічника санітарного лікаря в умовах сільської місцевості. Працюючи на території сільської лікарської дільниці під керівництвом дільничного лікаря, помічник систематично перевіряє санітарний стан шкіл, гуртожитків, будинків, магазинів, харчових об'єктів, польових станів та інших, які знаходяться на території ділянки об'єктів. Помічник санітарного лікаря є організатором і провідним виконавцем санітарно-оздоровчих і профілактичних заходів. У своїй роботі помічник санітарного лікаря спирається на всіх медпрацівників сільської лікарської дільниці та громадський санітарний актив. Помічникові санітарного лікаря надано право безперешкодного відвідування підконтрольних йому об'єктів в будь-який час доби при пред'явленні службового посвідчення, підписаного головним санітарним лікарем району; він має право вимагати від посадових осіб та окремих громадян інформацію і документи, необхідні для з'ясування санітарного стану обстежуваних об'єктів і взяття проб для санітарної експертизи. Помічник санітарного лікаря проводить роботу згідно з планом (графіком), що затверджується на кожен місяць санітарним лікарем або на сільській лікарській дільниці - дільничним лікарем. Помічник санітарного лікаря підвищує свою кваліфікацію на спеціальних курсах при медичних училищах або санепідстанціях, по закінченні яких отримує відповідне посвідчення. При атестації фельдшерів, які займають посади помічника санітарного лікаря, враховується кваліфіковане виконання доручень санітарного лікаря, самостійне здійснення поточного санітарного нагляду, вміння користуватися лабораторною апаратурою, навички володіння методикою відбору проб для лабораторних досліджень і вміння оцінювати отримані результати.