Порочне коло

Порочне коло (circulus vitiosus) - це ланцюг патологічних змін, пов'язаних між собою причинно-наслідковими відносинами так, що один з наслідків патологічного процесу стає причиною подальшого розвитку цього процесу. Так, недостатність серця при його вадах призводить до зниження хвилинного об'єму серця, підвищення венозного тиску та інших гемодинамічних зрушень; це включає нейроендокринні механізми, що призводять до гіперсекреції альдостерону, яка викликає затримку NaCl і води в організмі. В результаті виникає набряк в тканинах, в тому числі в міокарді, а також гіперволемія, що створює додаткове навантаження на серце, посилюючи в свою чергу його недостатність (див. Вади серця).
При взаємодії з навколишнім середовищем організм як в нормальних умовах, так і при патології реагує як єдина цілісна система. Тому вплив на нього якого-небудь фактора призводить до виникнення змін у ряді органів і систем. При розвитку патологічного процесу включаються захисно-пристосувальні механізми, спрямовані на його ліквідацію та компенсацію порушених функцій. Тому на певному етапі розвитку патологічні реакції знищуються або послаблюються компенсаторними пристосуваннями (див.) і можуть залишатися прихованими. При достатній силі компенсаторних реакцій хворобливий процес може зупинитися на цій стадії розвитку. Якщо ж сила захисних реакцій виявляється недостатньою, може виникнути порочне коло: слідство початкової причини захворювання в певних умовах може приводити до таких же змін у системах органів, які викликає сама причина.
Порочне коло може виникнути при рівних захворюваннях, і механізм його може бути різним. На думку М. І. Аствацатурова, можна виділити кілька видів порочного кола. Найпростішим прикладом його є нерідко зустрічається порочне коло, викликаний механічними умовами. Так, наприклад, підвищення внутрішньочерепного тиску (причина) призводить до здавлення v. magna Galeni, що викликає застій в судинних сплетеннях шлуночків мозку; в результаті відбувається збільшення виділення спинномозкової рідини, а внаслідок цього подальше підвищення внутрішньочерепного тиску. Обмеження рухливості суглоба в результаті контрактури супроводжується змінами зв'язкового апарату, що в свою чергу викликає ще більш значне обмеження рухливості суглоба.
Особливий інтерес представляють форми порочного кола, в основі яких лежать гальмівні і стимулюючі взаємодії різних функціональних механізмів. У цих випадках наслідок патологічного процесу складають динамічні зміни, викликані первинним процесом. Так, наприклад, кожен епілептичний припадок є наслідок попереднього і причина подальшого припадку. Велике значення має порочне коло, обумовлений взаємодією психічних і соматичних процесів. Наприклад, при дифузному токсичному зобі гипертиреоидизм і пов'язане з ним підвищення тонусу симпатичного відділу нервової системи мають наслідком посилення емотивної діяльності. Остання є причиною підвищення тонусу симпатичного відділу нервової системи і в свою чергу викликає посилення секреції щитовидної залози (див. Зоб дифузний токсичний).
Механізм порочного кола в певних умовах призводить до того, що відомий симптом на різних етапах патологічного процесу може бути наслідком різних причин. У механізмі розвитку порочного кола не всі ланки цього процесу можуть бути віднесені до патологічних: частина з них забезпечує компенсаторно-пристосувальні реакції організму. У свою чергу і компенсаторні реакції на різних етапах хвороби можуть досягти такої інтенсивності, яка вже приносить не користь, а шкоду, посилюючи прояви порочного кола. Так, блювання, будучи захисно-пристосувальною реакцією організму, спрямована на видалення шкідливо діючого агента і відновлення порушених функцій. У той же час багаторазово повторюється блювота (наприклад, неприборкана блювота вагітних) може призводити до різкого погіршення стану організму внаслідок втрати рідини та електролітів тканинами, зрушення рН крові і т. п.
Для успішної патогенетичної терапії захворювання необхідно на кожному етапі розвитку хвороби виявляти, розшифровувати причинно-наслідкові зв'язки між протікають в організмі процесами.
Таким чином, важливе значення в профілактиці порочного кола і боротьбі з ним набуває правильна оцінка відбуваються в організмі явищ з метою усунення причини функціональних і структурних компонентів патологічного процесу і посилення захисно-пристосувальних та репаративних реакцій, що забезпечує оптимальні умови для компенсації порушених функцій.