Постійна радіоактивного розпаду

Постійна радіоактивного розпаду (λ) - ймовірність розпаду кожного окремого ядра атома за одиницю часу, що вимірюється в одиницях, зворотних одиниць вимірювання часу (сек-1, хв-1). Для характеристики швидкості розпаду (див. Радіоактивність) використовують також період напіврозпаду (Т) і середній час життя (т), які пов'язані з П. р. р. наступними співвідношеннями:
Для кожного радіоактивного ізотопу λ має певне значення і змінюється в широких межах. Так, постійна радіоактивного розпаду урану U234 дорівнює 8,80·10-14 с-1, фосфору Р32 -5,73·10-7 с-1, полонія Рв214 - 4,38·103 сек-1. Якщо радіоактивний ізотоп має кілька типів радіоактивності, наприклад поряд з α-розпадом β-розпад, то загальна П. р. р. дорівнює сумі парціальних констант розпаду: