Сторінки: 1 2 3 4 5

Споживання алкогольних напоїв

Динаміка споживання алкогольних напоїв в економічно розвинених країнах.
Алкоголізм є не тільки медико-соціальної, але і економічною проблемою, так як виробництво алкогольних напоїв у багатьох країнах є одним з істотних джерел національного доходу.
Виробництво та споживання алкогольних напоїв в різних країнах дозволяють побічно судити про поширеність алкоголізму, оскільки існує певний зв'язок між виробництвом і споживанням алкоголю, з одного боку, та посиленням пияцтва і збільшенням числа хворих алкоголізмом - з іншого. Статистика виробництва та споживання алкогольних напоїв є важливою основою для вивчення проблеми алкоголізму. Зокрема, питання боротьби з алкоголізмом можна з'ясувати без вивчення ролі алкоголю в економіці тієї чи іншої держави, а також без вивчення характеру вживання алкогольних напоїв.
Для багатьох країн виробництво алкоголю - одна з основних галузей промисловості й експорту. Як зазначає J. Moser (1974), у Франції виноробством зайнято 10% населення, причому половина винної продукції експортується; у Великобританії спиртні напої становлять третину суми експорту (186 млн. фунтів стерлінгів). Тільки від продажу пива в 1969-1970 рр. доходи федерального уряду Австрії склали 370 млн. дол. [Sargent М., 1973]. На придбання алкогольних напоїв в Австралії витрачається близько 230 дол. на кожного жителя у рік *. Статистика споживання алкогольних напоїв оперує поняттям «душове споживання». Ця величина виходить наступним чином: з кількості вироблених та ввезених за рік спиртних напоїв віднімають вивезені напої; отриману для кожного напою суму ділять на кількість жителів цієї країни. Отримане таким чином «душове споживання» кожного напою перераховують на абсолютний алкоголь. В результаті отримують величину споживання алкогольних напоїв в абсолютному алкоголі для даної країни за певний період часу.
Обчислена таким шляхом «душове споживання» алкоголю, як справедливо зауважують 3. А. Гуревич, А. 3. Залевський (1930), має два основних недоліки: нівелюються віково-статеві, соціальні, професійні, територіальні та інші відмінності у вживанні алкогольних напоїв; отримання даних «споживання» алкоголю для певного відрізку часу в окремій країні зустрічає великі труднощі, часто ця величина не відповідає істинній. Крім того, не враховується нелегальне виробництво напоїв, яке, наприклад, у Франції, складає 50% від легального, а в деякі роки одно йому. Не враховується і міграція населення, хоча туристи не завжди вживають спиртне в рівних кількостях з які виїхали за кордон корінними жителями [Moser J., 1974].
Певні труднощі зустрічаються при перерахунку на абсолютний алкоголь вина і пива, в яких відсоток алкоголю різний не тільки в різних країнах, але навіть в одній і тій же країні.
У зв'язку з різною віково-статевої структури населення в різних країнах багато авторів пропонують вести розрахунок «душового споживання алкоголю тільки на доросле населення (старше 15 років). Однак було б не зовсім правильно при відповідних розрахунках виключити всіх дітей до 15 років. У багатьох роботах вказується на споживання алкогольних напоїв дітьми до 15 років.
Вивчення річного споживання алкогольних напоїв з урахуванням різних соціальних груп і віково-статевого складу населення можливе лише за умови щоденних записів про кількість і вигляді вживаних напоїв у безлічі людей. Однак така робота досить трудомістка і досі вона ніде і ніким не проводилася. Спроби визначити кількість споживаного алкоголю методом анонімних анкет, раніше досить широко застосовувалися [Израэльсон 3. В., Петиков Ст. Ст., 1926; Розенблюм В. І., 1927; Обухів П. Ф., 1929, та ін.], далекі від досконалості. Недосконале також вивчення споживання алкогольних напоїв за грошовим витратам на алкоголь в загальному бюджеті різних груп населення.

* High Price for Our Heavy Drinking.- Outlook Ecos, 1979, N 21, p. 17-22.