Потреба дітей раннього віку в основних харчових речовинах та енергії

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Правильна організація харчування передбачає надходження в організм не тільки достатніх кількостей харчових речовин, але і їх певний якісний склад, що відповідає адаптаційним можливостям шлунково-кишкового тракту дитини та рівня його обмінних процесів. Це положення отримало назву концепції збалансованого харчування. [Покровський А. А., 1966]. Воно передбачає визначення абсолютних кількостей кожного з харчових факторів та їх суворе співвідношення між собою при обліку фізіологічних і біохімічних особливостей організму дитини. В ході індивідуального розвитку організму ці відносини змінюються, що і визначає величини вікової потреби людини в харчових речовинах і енергії. У зв'язку з цим у кожному віковому періоді необхідна своя особлива формула харчування. Вона визначається рівнем обмінних процесів, які змінюються у ході біохімічного дозрівання організму дитини, фізіологічними особливостями шлунково-кишкового тракту, можливістю адаптації до їжі в міру росту і розвитку дитини.
Через певні проміжки часу фізіологічні норми потреби в основних харчових речовинах і енергії переглядаються, що диктується необхідністю врахування мінливих соціально-біологічних умов і новим рівнем методичних підходів до вивчення метаболічних процесів в організмі людини.
В Інституті харчування АМН СРСР протягом останніх років проводилися дослідження по уточненню фізіологічної потреби дітей в основних харчових речовинах і енергії, які були потім затверджені Моз СРСР у 1982 р. [Фатєєва Е. М., Ладодо К. С., 1985; Ладодо К. С. та ін, 1986, 1987].
Враховуючи високі темпи зростання і розвитку, властиві дітям раннього і особливо грудного віку, потреба в основних харчових речовинах і енергії визначена на першому році життя для трьох вікових періодів (0-3, 4 -6 і 7-12 міс), на 1 кг маси тіла дитини і з урахуванням виду вигодовування.
Найважливішим показником потреби в їжі насамперед є енерговитрати. Добова потреба дітей в енергії з віком змінюється, що видно з нижченаведених даних (табл. 1).

Таблиця 1. Потреба в енергії у дітей грудного та раннього віку
Вік Енергетична потреба (ккал) Енергетична забезпеченість за рахунок (%)
на 1 кг маси в добу білків жирів вуглеводів
0-3 міс
4-6 міс
7-12 міс
1-3 року
120
120
115
1540
8
10
12
14
49
45
43
31
43
45
45
55

Основна кількість енергії людина одержує за рахунок вуглеводів. Діти перших місяців життя покривають свої енерговитрати при перетравленні вуглеводів і жирів молока. Так як енергетична цінність ліпідів в 2 рази перевищує енергетичну цінність вуглеводів, то частка ліпідів у задоволенні потреби в енергії дітьми раннього віку досить значна. По мірі зростання основним джерелом енергії у дітей стають вуглеводи.
Дуже важливим є питання про визначення потреби дітей раннього віку в білку. Роль білка в життєдіяльності організму виключно важлива. Білки є основним пластичним матеріалом, і тому надходження достатніх кількостей білка в період інтенсивного росту і розвитку дитячого організму, в період формування його органів і систем є особливо необхідним. Білки використовуються як енергетичний матеріал. При розщепленні 1 г білка виділяється 4,0 ккал.
Давно встановлений факт, що при недостатньому надходженні білка з їжею порушується його синтез в організмі і відзначається дефіцит маси тіла і росту дитини. Особливо чутливі до нестачі білка діти раннього віку [Чистякова в. І., 1967; Васильєва Л. П., Гурвич Д. Б., 1973]. Типовим прикладом білкової недостатності є таке захворювання, як квашиоркор, При якому відзначається відставання в рості, запізнювання формування кісткової системи, порушення функцій печінки, затримка психічного розвитку, неухильне наростання дистрофії (дефіцит маси тіла більше 20-25 %).