Попереково-крестцовое сплетіння

Попереково-крестцовое сплетення (plexus lumbosacralis) забезпечує іннервацію нижньої кінцівки, включаючи таз і прилеглі до нього стінки живота (рис. 1-3).
Верхня частина попереково-крижового сплетення - поперекове сплетення (plexus lumbalis) - утворене передніми гілками трьох верхніх поперекових спинномозкових нервів і анастомозами з XII грудним і IV поперековим нервами. Воно лежить в глибині поперекового м'яза і віддає такі нерви; клубово-подчревный (n. iliohypogastricus; Th-LI), клубово-паховий (n. ilioinguinalis; LI), стегново-статевого (n. genitofemoralis; LI-LII), замикальний (n. obturatorius; LII-LIV), стегновий (n. femoralis; LII-LIV) і зовнішній шкірний нерв стегна (n. cutaneus femoris lat.; LII-LIII). Всі ці нерви служать джерелом іннервації шкіри в нижніх сегментах живота, передньої латеральної і медіальної поверхонь стегна, області статевих органів (спереду), а також м'язів живота на кордоні з тазом, передньої і медіальної м'язових груп стегна. Довга гілка стегнового нерва - підшкірний нерв (n. saphenus) - іннервує шкіру передньої поверхні гомілки і медіального краю стопи.


Рис. 1. Загальний вигляд попереково-крижового сплетення:
1 - n. intercostalis XII (n. subcostalis);
2 - n. iliohypogastricus;
3 - n. ilioinguinalis;
4 - m. psoas;
5 - n. cutaneus femoris lat.;
6 - r. genitalis (n. genitofemoralis);
7 - rr. musculares (plexus lumbalis) m. iliacus;
8 - r. femoralis (n. genitofemoralis);
9 - lig. inguinale;
10 - n. femoralis;
11 - n. saphenus;
12 - n. obturatorius;
13 - plexus sacralis;
14 - n. cutaneus femoris lat.;
15 - ganglia sympatica sacralia;
16 - truncus lumbosacralis;
17 - promontorium;
18 - plexus lumbalis;
19 - truncus sympathicus.Рис. 2. Хід нервів попереково-крижового сплетення на нижньої кінцівки (вигляд спереду): 1 - truncus lumbosacralis; 2 - plexus sacralis; 3 - r. posterior n. obturatorii; 4 - r. anterior n. obturatorii; 5 - r. cutaneus n. obturatorii; б - r. infrapatellaris; 7 - n. saphenus; s - n. peroneus superficialis; 9 - n. peroneus profundus; 10 - n. peroneus communis; 11 - n. femoralis; 12 - n. cutaneus femoris lat.; 13 - n. obturatorius; 14 - n. ilioinguinalis; 15 - n. iliohypogastricus; 16 - r. genitofemoralis; 17 - r. femoralis n. genitofemoralis 18 - n. intercostalis XII.

Рис. 3. Хід нервів попереково-крижового сплетення на правої нижньої кінцівки (вигляд ззаду, схема): 1 - n. gluteus sup.; 2 - n. gluteus inf.; 3 - n. peroneus communis; 4 - r. communicans peroneus; 5, 6 - n. suralis; 7 - n. tibialis; 8 - n. ischiadicus; 9 - n. cutaneus femoris lateralis; 10 - nn. clunium inferiores; 11 - lig. sacrotuberale; 12 - foramen infrapiriforme; 13 - n. pudendus; 14 - truncus lumbosacralis.

Нижня частина попереково-крижового сплетення - крестцовое сплетення (plexus sacralis) - представлена великими стовбурами на задній стінці малого тазу. У формуванні сплетення беруть участь передні гілки IV і V поперекових нервів, утворюють попереково-крижовий стовбур (trunous lumbosacralis), передні гілки всіх крижових та куприкового спинномозкових нервів. З'єднання частини IV крижового нерва, передньої гілки V крижового та куприкового нервів розглядають як копчиковое сплетення (plexus coccygeus), иннервирующее шкіру промежини кзади від анального отвору. Крестцовое сплетіння, посилаючи через велику сідничного отвір верхня і нижня сідничні (nn. glutei sup. et inf.), сідничний (n. ischiadicus) і сороміцької нерви (n. pudendus), задній шкірний нерв стегна (n. cutaneus femoris post.), іннервують шкіру сідничної області, статевих органів (ззаду), задньої поверхні стегна, гомілки і майже всієї стопи, а також м'язи промежини, таза, стегна (задня група), всі м'язи гомілки і стопи. При цьому найбільшу поверхню шкіри і більшу частину м'язів ноги іннервує найбільший нерв у тілі людини - сідничний, ділиться в підколінній ямці на великогомілковий і загальний малогомілковий нерви (n. tibialis et n. peroneus communis).
Попереково-крестцовое сплетіння з'єднується з симпатичним стовбуром, а в зоні SII-SIV формує тазові нерви, які вступають у нижнє підчеревне сплетіння і іннервують органи малого тазу.
Патологія попереково-крижового сплетення-див. Невралгія, Неврит, Плексит, Радикуліти.
См. також Крижова область, Поперекова область.