Передмова

Високий рівень споживання алкогольних напоїв, збільшення числа хворих алкоголізмом, негативний вплив Зловживання алкоголем на здоров'я населення, великий економічний і моральний збиток від пияцтва та алкоголізму висунули цю проблему в більшості країн світу, в число найважливіших, мають не тільки медичне, але і соціальне значення.
Хоча порівняно з більшістю економічно розвинених капіталістичних країн рівень споживання алкогольних напоїв і показники захворюваності алкоголізмом в СРСР нижче, алкоголізм є також проблемою і в нашій країні. У Звітній доповіді Центрального Комітету КПРС XXVI з'їздові партії зазначалося: «Чималої шкоди суспільству, сім'ї завдає пияцтво, яке, відверто кажучи, ще залишається серйозною проблемою. На боротьбу з цими потворними явищами повинні бути спрямовані зусилля всіх трудових колективів, громадських організацій, всіх комуністів... Нам належить велика робота щодо вдосконалення соціалістичного способу життя, викорінення всього, що заважає формуванню нової людини. Це - одна з невід'ємних складових частин соціальної політики партії, мета якої - благо і щастя радянських людей!»
Необхідність посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом вимагає всебічного висвітлення цієї складної проблеми і, перш за все таких її аспектів, як визначення причини і медико-соціальні наслідки зловживання алкоголем, узагальнення досвіду боротьби з алкоголізмом. Поряд з докладним висвітленням цих питань у монографії дається узагальнений аналіз сучасних класифікацій і концепцій алкоголізму, показані методичні підходи до вивчення алкоголізму як соціально-гігієнічної проблеми, наводяться програма і методика комплексних соціально-гігієнічних досліджень алкоголізму.
Аналіз численних літературних джерел (вітчизняних і зарубіжних), різних матеріалів та документів, що стосуються медико-соціальних аспектів алкоголізму та пияцтва, а також узагальнений аналіз результатів багаторічних досліджень алкоголізму на кафедрі соціальної гігієни і організації охорони здоров'я II Московського ордена Леніна державного медичного інституту ім. Н. І. Пирогова (II МОЛГМИ) дають уявлення про сучасний стан цієї проблеми не тільки у нас в країні, але і за кордоном.
Перше видання книги (1978) отримав численні позитивні відгуки фахівців у галузі соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, лікарів психіатрів-наркологів, а також представників немедичних спеціальностей (соціологів, юристів, філософів). Відгуки, зауваження і побажання автори постаралися врахувати у 2-му виданні.
Хоча структура книги практично не змінилася, 2-е видання доповнене новими даними вітчизняних і зарубіжних авторів про медичні наслідки алкоголізму, деякі глави суттєво перероблені. Зокрема, розширено розділ «Методи вивчення алкоголізму» за рахунок викладення в ній основних напрямків республіканської комплексної програми наукових досліджень алкоголізму, в розробці якої автори брали безпосередню участь.
Значній переробці піддана основна, заключна, глава книги присвячена організації боротьби з алкоголізмом в СРСР. У ній показані основні напрямки і характер державно-адміністративних і громадських заходів боротьби з пияцтвом і алкоголізмом з урахуванням останніх постанов партії та уряду, узагальнено досвід створення в нашій країні наркологічної служби. Новий розділ цієї глави присвячений аспекти первинної профілактики алкоголізму. Велике місце в ньому відводиться питань пропаганди здорового способу життя та шляхам формування тверезницьких установок у підростаючого покоління. Особливо актуальні ці питання на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, коли створені необхідні матеріальні й духовні можливості для всебічного і гармонійного розвитку особистості та утвердження соціалістичного способу життя.
Незважаючи на суттєві доповнення, автори розуміють, що книга не вичерпує всього різноманіття і складності проблеми алкоголізму. Багато її аспектів потребують подальшої наукової розробки, узагальнення форм і методів боротьби з алкоголізмом і пияцтвом і нових узагальнюючих праць з даної проблеми.
Автори з вдячністю приймуть всі зауваження і побажання читачів і врахують їх у подальшій своїй роботі.

Сторінки: 1 2