Психастенія

Психастенія характеризується тривожної недовірливістю, малорухомістю, зосередженістю уваги на своїй особистості, на переживаннях. Патофізіологічної основою цих особливостей хворих на психастенію є патологічне переважання другої сигнальної системи, наявність в ній вогнищ застійного збудження, інертність коркових процесів. Часто спостерігаються при цьому нав'язливі стани (нав'язливі думки, дії, потяги) є відображенням надмірної інертності вогнищ збудження, а нав'язливі страхи (фобії) - інертного гальмування.
Завданнями занять лікувальною фізичною культурою є «розхитування» патологічної інертності коркових процесів і придушення вогнищ патологічної інертності по механізму негативної індукції.
Вирішити ці завдання дозволяють вправи, емоційні за характером, швидкі за темпом, здійснюються автоматично. Музика, яка супроводжує заняття, повинна бути життєрадісною, що виконується в темпі, перехідний від помірного до більш швидкого, аж до алегро. Заняття дуже добре починати з маршів і маршових пісень. В комплекс фізичних вправ необхідно широко вводити ігрові вправи, ігри, естафети, елементи змагань.
Надалі для подолання почуття власної неповноцінності і заниженої самооцінки, сором'язливості рекомендується включати в заняття вправи на подолання перешкод, на рівновагу, силові вправи.
При формуванні групи для занять у неї доцільно включати кілька видужуючих хворих, емоційних, з хорошою пластикою рухів. Це важливо тому, що хворі на психастенію відрізняються непластичною моторикою, незграбністю рухів, незручністю. Вони, як правило, не вміють танцювати, тому уникають і не люблять танці. При нав'язливих станах велике значення має відповідна психотерапевтична підготовка хворого, роз'яснення важливості виконання вправ для подолання почуття необґрунтованого страху.
Для підвищення емоційного тонусу застосовуються вправи в опорі, що виконуються парами, масові ігрові вправи, вправи з медицинболом; для подолання почуття нерішучості, невпевненості в собі - вправи на снарядах, у рівновазі, стрибки, подолання перешкод.
Під час занять методист повинен усіма засобами сприяти підвищенню контактності хворих з собою і один з одним.
Завдання - порушити автоматичні реакції і підняти емоційний тонус хворих - досягається прискоренням темпу рухів: від властивого цим хворим повільного темпу 60 рухів у хвилину до 120, потім від 70 до 130 і в подальших заняттях від 80 до 140.
У заключній частині заняття проводяться вправи, що сприяють деякому зниженню емоційного тонусу. Необхідно, щоб хворий покидав зал лікувальної гімнастики в гарному настрої.

Зразковий комплекс вправ при психастенії

1. Побудова по колу обличчям всередину. Підрахунок частоти пульсу.
2. Рух по колу по черзі в одну й іншу сторону, взявшись за руки, з прискоренням.
3. Рух по колу на носках по черзі в одну й іншу сторону, з прискоренням.
4. І. п. - основна стійка. Розслабитися, прийняти положення «вільно».
5. І. п. - основна стійка. Поперемінно піднімати руки вгору (починаючи з правої) з прискоренням від 60 до 120 разів у хвилину.
6. І. п. - ноги на ширині плечей, руки в замок. 1-2 - підняти руки над головою - вдих, 3-4 - опустити руки через сторони - видих. 4-5 разів.
7. І. п. - руки вперед. Стискати і розтискати пальці з прискоренням від 60 до 120 разів у хвилину. 20-30 с.
8. І. п.-ноги на ширині плечей, руки в замок, 1 - підняти руки над головою - вдих, 2 - різко опустити руки між ногами з криком «ха». 4-5 разів.
9. І. п. - ноги разом, руки на пояс. 1-2 - присісти - видих, 3-4 - стати - вдих. 2-3 рази.
10. І. п. - стоячи на носках. 1 - опуститися на п'яти - видих, 2 - піднятися на носки - вдих. 5-6 разів.
11. Вправа на опір в парах:
а) стоячи обличчям один до одного, взятися за руки, зігнувши їх в ліктьових суглобах. По черзі кожен чинить опір однією рукою, а іншу розгинає в ліктьовому суглобі. 3-4 рази;
б) стоячи обличчям один до одного, взявшись за руки. Впираючись колінами в коліна товариша, присісти, випрямляючи руки, потім піднятися. 3-4 рази.
12. Вправи з медицинболом:
а) стоячи в колі один за одним. Передача м'яча назад за голову. 2-3 рази;
б) перекидання м'яча один одному двома руками на відстані 3 м.
13. І. п. - стоячи перед м'ячем. Стрибок через м'яч, повернутися кругом. 4-5 разів.
14. Вправи на снарядах:
а) рівновага - пройти по лавці, колоди, дошки і т. п. 2-3 рази;
б) стрибки з гімнастичної лави, з коня і т. п. 2-3 рази;
в) піднятися шведської стінки, взятися руками за верхню рейку, у висі відвести ноги від стінки вправо і вліво, 2-3 рази. Опуститися вниз, тримаючись руками та опираючись на ноги.
15. І. п. - основна стійка. 1-2 - піднятися на носки - вдих, 3-4 - опуститися на повну ступню - видих. 3-4 рази
16. І. п. - основна стійка. Поперемінно розслабити руки, тулуб, ноги.
17. І. п. - основна стійка. Підрахунок пульсу.