Психогігієна праці

Праця, діяльність виявляються органічною потребою людини і при сприятливих умовах - важливим фактором для збереження і зміцнення його загального і психічного здоров'я.
Низкою досліджень показано, що позбавлення трудової зайнятості, вимушена бездіяльність супроводжуються погіршенням психічного стану людини і почастішанням соматичних недуг. Це питання порушувалося, зокрема, у 1970 р. на XVII Міжнародному конгресі з прикладної психології у зв'язку з обговоренням проблем безробіття.
Насилу можна не тільки зміцнити психічне здоров'я, розвинути здібності у здорових людей, але і лікувати психічно хворих. Трудова терапія широко застосовується в психіатричній практиці в Радянському Союзі і в соціалістичних країнах. Як і всяке лікувальний вплив, трудова терапія строго дозується, в залежності від тяжкості психічного стану змінюється ступінь складності трудових процесів.
Праця приносить радість тільки в тому випадку, якщо він відповідає індивідуальним особливостям особистості. Відсутність певних якостей і здібностей ускладнює або робить неможливим виконання тієї чи іншої роботи. Так, людина, що не має музичного слуху, не може стати співаком або композитором. Для деяких видів праці необхідні достатня фізична сила або вольові якості особистості, швидкість психічного реагування та ін. Забезпечити такого роду відповідність може ретельно проведений професійний відбір, який передбачає як професійну орієнтацію певних контингентів населення (зазвичай учнів середніх шкіл), так і спеціальне медичне та психологічне обстеження.
Навіть при ідеальному відповідності здібностей людини обраній професії праця може стати джерелом патології, якщо він виявляється надмірним по інтенсивності або тривалості. Так буває в тих випадках, коли завищуються норми, допускаються зловживання надурочними роботами, якщо виробнича навантаження нерівномірно розподілена протягом дня, тижня, місяця, кварталу або року. При такій трудової діяльності створюються умови для стомлення, невротизації.
Відомо несприятливий вплив шуму на стан людини. При цьому має значення як сила звуку, так і його частота. Виявлено, що 20-хвилинне вплив шуму з частотою 4000 Гц порушує на цілий день здатність до зосередження уваги при розумовій роботі. У працюючих на шумних виробництвах є більш високий ризик падіння слуху, захворювання гіпертонічною хворобою, появи ендокринних розладів, порушень травлення, неврозів.
Несприятливо позначається на трудових процесах і стан організму дефіцит часу. В експерименті випробуваним пропонувалося вирішити математичну задачу в строки, явно недостатні для цього. Закономірною реакцією було значне підвищення артеріального тиску на тривалий час. При відсутності ситуації брак часу при вирішенні більш складного завдання у випробовуваних реєструвалося лише незначне і короткочасне підвищення артеріального тиску.
Фактором, поліпшує працездатність і перешкоджає стомлення, є позитивне емоційне ставлення до виконуваної роботи, почуття задоволення її результатом. Це досягається моральним або матеріальним заохоченням, турботою про естетику праці і робочого місця, створенням сприятливого психологічного клімату в колективі. Важливе значення має схильність людини до певної професії. Поруч досліджень, спеціально присвячених питанням реабілітації соціально дезадаптованих хворих на шизофренію з емоційним дефектом, було показано, що залучення їх до праці і включення в колектив можливі тільки в тому випадку, якщо робота викликає у них інтерес, а в колективі з кимось із його членів встановлюються взаємовідносини співпереживання.
Емоційне стомлення, що супроводжується неминучим падінням працездатності, зниженням інтересу до виконуваної діяльності, появою сонливості і розладів уваги, призводить до можливості порушень правил безпеки і до збільшення ризику нещасних випадків на виробництві. Звичайною причиною цього є сенсорна депривація при одноманітності трудових операцій (конвеєрне виробництво, водіння транспорту, присутність на малоцікавих уроках, лекціях, конференціях та ін). Подолання монотонності праці сприяють зміна діяльності, організація коротких перерв для виробничої гімнастики, введення функціональної музики (музики з несподівано змінюються силою звуку, мелодією, ритмом). Підвищує працездатність правильно обладнане робоче місце. Виявлено, що при короткочасній роботі червоний колір підвищує продуктивність праці, а синій - знижує; для тривалої роботи оптимальним є зелений колір. Контрольні кольору (жовтий і чорний) особливо підходять для маркування небезпечних ділянок на підприємстві. Це стимулює увагу, підвищує психічну активність. Те ж відбувається при сприйнятті вертикально поставлених предметів або незавершеність оформлення приміщення; сприйняття горизонтальних форм і закінченості, регулярності оформлення інтер'єру заспокоює, може викликати пасивність. Підвищує інтерес і перешкоджає стомленню глибоке проникнення в зміст праці, морально-політичне виховання працюють з розвитком відносин взаємодопомоги, взаємовиручки, а також зацікавленості в якості вироби, включаючи і його естетичне оформлення.
Важливою умовою благотворної дії праці на людину є колективізм. Через колектив, ставлення до нього людина долучається до соціальних проблем всього суспільства і держави. В буржуазному суспільстві поширена думка, що колективізм ніби нівелює особистість, не дає розвиватися її здібностям, пригнічує самостійність.