Радіоізотопне дослідження функції печінки

Радіоізотопне дослідження функції печінки проводиться за допомогою сполук, мічених радіоактивними ізотопами йоду (J131 або J125). Найбільш часто використовують фарбу бенгальську троянду, мічену J131. Застосування цього препарату значно спрощує і прискорює функціональну пробу. Після внутрішньовенного введення бенгальської троянди (5 - 10 мккюри) всі наступні вимірювання проводять за допомогою радіометричних приладів типу ШБУ-61 або УРУ, сцинтиляційні датчики яких розташовуються над вухом або серцем (для визначення виведення фарби з крові) і над печінкою (для визначення накопичення і виведення фарби).
Іноді за допомогою третього датчика простежують за надходженням препарату через жовчні шляхи до кишечнику. У здорових людей час очищення крові від фарби наполовину (Т 1/2 кліренсу) дорівнює 8 хв. протягом першої хвилини після введення фарби спостерігають різке наростання рівня радіоактивності над П., що характеризує стан її судинного русла. Подальший більш повільний підйом кривої (гепатограммы) відображає поглинання фарби з крові полігональними клітинами П. Максимум поглинання на гепатограмме в нормі (за даними деяких авторів) наступає на 20-30-й хв. (рис. 20). Час виведення половини кількості фарби з П. в жовчний міхур коливається між 60-115 хв.; через 24 години в П. залишається не більше 2,5% введеного препарату.
При холангиогепатитах швидкість накопичення і виведення препарату з П. сповільнюється. Через добу в печінці залишається 10-18% від максимальної величини радіоактивності.

гепатограммы
Рис. 20. Гепатограммы здорових людей.

Рис. 21. Гепатограммы хворих цирозом.

На основі аналізу даних про швидкості надходження препарату в П. і виведення з неї тест з бенгальської трояндою дозволяє проводити диференціальну діагностику жовтяниць різного походження.
Для жовтяниці внепеченочного походження характерно нормальне поглинання бенгальської троянди печінкою при різко уповільненому виведенні в жовчний міхур. Навіть після функціонального навантаження (дача 200 мл молока на 40-й хв. дослідження) величина радіоактивності над печінкою майже не змінюється. При жовтяниці печінкового походження функціональне навантаження молоком викликає посилене виведення препарату в кишечник.
При гострій закупорці жовчних ходів різко сповільнюється накопичення препарату в П. (Т 1/2 кліренсу збільшується до 60 хв). Через 24 години в П. відзначається високий рівень радіоактивності. Особливо різко гепатограмма змінюється при цирозах (рис. 21). Крива на графіку розташована низько, без вираженого максимуму і помітного виведення. Фарбу в печінки можна виявити через 48 і 72 години.
При різних патологічних станах, пов'язаних із зміною функції П., збільшується виділення бенгальської троянди з сечею. Зокрема, при вірусному гепатиті через 1,5 години з сечею виділяється 9,2%, через 24 години 24,5% (в нормі відповідно 1,9% і 2,6%) препарату. Радіоізотопне дослідження функції П. можливо проводити і у дітей. Дітям вводять 1-4 мккюри бенгальської троянди і протягом 3-6 днів вимірюють радіоактивність сечі і калу. При неповній закупорці жовчних проток за 24 години з калом виділяється від 24 до 50% препарату; при повній непрохідності жовчних ходів бенгальська троянда виділяється з сечею.
Велике значення в діагностиці захворювань П. набула сканування (див.), що дає графічне зображення (сканограми, рис. 22) розподілу мічених сполук у печінці. Сканування проводять за допомогою спеціальних радіометричних приладів (див. Сканери). Найбільш часто використовують бенгальську троянду, мічену J131 (150-200 мккюри), і колоїдне золото Au198 (200-250 мккюри). При використанні бенгальської троянди можливо проводити лише одноразове сканування через 20-30 хв. після введення препарату.
Застосування Au198 дозволяє отримати повторні сканограми протягом 72 годин. Однак Au198 із-за поглинання клітинами ретикулоендотеліальної системи менш ефективно у виявленні дифузних уражень П., і, крім того, воно створює значно більше опромінення організму. Розташування метастазів пухлини в П. видно по світлих проміжків на сканограмі, місць, де радіоактивне з'єднання не поглиналося тканиною (рис. 23). См. також Радіоізотопна діагностика.

сканограма печінки
Рис. 22. Сканограма печінки здорової людини.

Рис. 23. Сканограма печінки з множинними метастазами.