Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поширеність алкоголізму

Поширеність алкоголізму щодо окремих країн світу
Дані споживання алкоголю на душу населення в різних країнах, як ми зазначали вище, лише побічно дозволяють судити про поширеність зловживання алкогольними напоями. Більш конкретне уявлення про розміри цього явища дають показники захворюваності алкоголізмом. Слід зазначити, що вивчення поширеності алкоголізму - одна з найскладніших завдань медичної статистики, психіатрії і соціальної гігієни. Складність полягає насамперед у методичних труднощі та відсутність надійних методик.
Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб, травм і причин смерті (восьмого перегляду) алкоголізм відноситься до класу «психічні розлади» та включає в себе наступні рубрики:
291. Алкогольний психоз
291.0 Біла гарячка
291.1 корсаковський Психоз (алкогольний)
291.2 Інші алкогольні галлюцинозы
291.3 Алкогольна параноя
291.9 Інші непоточнені алкогольні психози
303. Алкоголізм
303.0 Епізодичне зловживання алкоголем
303.1 Постійне зловживання алкоголем
303.2 Алкогольна наркоманія
303.9 Інші непоточнені прояви алкоголізму
До алкоголізму як захворювання, окрім алкогольного психозу, відноситься алкогольна наркоманія (303.2), що має конкретну симптоматику хвороби. Інші підрубрики (303.0, 303.1, 303.9) вказують на факт зловживання алкоголем, який ще не є підставою для того, щоб ставити медичний діагноз «алкоголізм».
Враховуючи недосконалість наведеної класифікації, багато авторів у різних країнах до цих пір дотримуються власних класифікацій, що значно ускладнює порівняння результатів досліджень у різних країнах. В даний час вводиться Міжнародна класифікація хвороб, травм і причин смерті (дев'ятого перегляду) * в якій пропонуються всі стани, що виникають в результаті вживання алкоголю і характеризуються своєрідними психічними і соматичними розладами, поведінковими та іншими реакціями, наявністю синдрому алкогольної залежності, відносити до рубриці 303 «Хронічний алкоголізм». Випадки гострої інтоксикації та стану «перепою», тобто пияцтво або надмірне вживання алкоголю, включені в рубрику 305 «Зловживання лікарськими засобами без явищ залежності» (під-рубрика 305.0 - зловживання алкоголем). Патологічне сп'яніння, викликане відносно малими дозами алкоголю, без помітних неврологічних ознак інтоксикації, розглядається як особлива індивідуальна реакція організму на алкоголь. Воно відноситься до алкогольних психозів (291.4).
Уточнення, внесені в класифікацію хвороб, диференціюють зловживання алкоголем на випадки з явищами алкогольної залежності (хворі на алкоголізм) і без них (пияцтво), що відповідає нашій точці зору. Перехід на цю класифікацію сприятиме єдиному підходу до вивчення поширеності зловживання алкоголем (пияцтва і алкоголізму).
У зв'язку з відсутністю державної реєстрації та обліку хворих на алкоголізм зарубіжні психіатри часто змушені визначати поширеність алкоголізму серед населення за даними лікарняної статистики, смертності хворих на алкоголізм, результатами окремих вибіркових досліджень, а також щодо споживання алкогольних напоїв на душу населення і фінансових витрат на їх виготовлення [Качаев А. К., Ураков В. Р., 1975].

* Керівництво Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті.- Женева: ВООЗ, 1980.