Поширеність психічних захворювань

Аналіз даних про поширеність психічних захворювань серед населення в динаміці за попередні роки виявляє їх значний ріст. Так, порівняно з такими даними на початку століття сучасні показники поширеності психічних захворювань зросли в кілька разів. Але було б неправильно робити висновок про зростання психічних захворювань. Відомо, що виявлення психічно хворих залежить від доступності психіатричної допомоги для населення, терпимості сім'ї, суспільства до психічно хворих і т. д. Перешкодою до звернення за психіатричною допомогою служить також і збереглося ще серед населення упереджена думка про призначення психіатрії. Однак з урахуванням висловлених зауважень все ж можна зробити загальні висновки про поширеність психічних захворювань і динаміку їх зростання за останній час.
Наведені зарубіжними фахівцями дані свідчать насамперед про значне зростання числа хворих з межовими психічними розладами. Ця група психічних розладів найбільш тісно пов'язана з умовами життя суспільства, і настільки високі показники, наведені зарубіжними фахівцями, насамперед обумовлені умовами життя капіталістичного суспільства: емоційним стресом і психічним напруженням (тривога за завтрашній день, дискримінація та ін) і культивуванням низинних інтересів, жорстокості, насильства, гонитвою за наживою.
Показники поширеності психічних захворювань в нашій країні також виявляють відомий зростання. Однак він зумовлений в основному не збільшенням захворюваності, а виявленням хворих з легкими формами порушення психіки, які раніше не перебували на обліку у психіатра. Слід підкреслити, що загальне число психічно хворих у нашій країні значно нижчий, ніж у капіталістичних країнах. Особливо помітні відмінності у ставленні психопатій і неврозів, тобто тих захворювань, виникнення яких безпосередньо пов'язане з умовами життя суспільства.
У Ленінграді та Москві, де багато десятиліть існує ефективна психіатрична допомога, під наглядом психоневрологічних диспансерів перебували психічно хворі, число яких становило 3% від всього населення. В останні роки особлива увага приділяється вивченню психічного стану хворих, що звертаються в поліклініки.
Таблиця 1. Контингент психічно хворих, взятих на облік протягом року в психоневрологічних диспансерах та психіатричному кабінеті на базі територіальної поліклініки [Козирєв В. Н., Смулевич А. Б., 1982]

Діагноз Питома вага по відношенню до всіх взятих на облік, %
психіатричний кабінет поліклініки диспансер
Шизофренія
Маніакально-депресивний психоз та циклотимія
Психопатії
Некрози і реактивні стани
Соматогении
Судинні захворювання та органічні ураження мозку
Інші
37,6

13,1
16,1
14,9
9,5

6,4
2,4
38,7

7,0
10,1
22,3
2,1

13,9
5,9
За даними зарубіжних і радянських фахівців, серед таких хворих високий відсоток осіб (10-30), які потребують психіатричної допомоги. Разом з тим більшість цих хворих уникають лікування у психіатром. Лікар-непсихиатр може бути змушений окупати допомогу психічно хворим як в лікарні, так і у позалікарняних умовах. Слід також мати на увазі, що лише невелика частина психічно хворих має стійку втрату працездатності, інші ж працюють в умовах спільних виробництв. Ці особи потребують особливої уваги з боку лікарів-профпатологів, обслуговуючих різні підприємства. Спеціальне лікування і профілактичні заходи повинні здійснюватися з урахуванням впливу професійних шкідливостей на психіку робітників даного підприємства. Таким чином, тут знання психіатрії розширює знання лікаря патології людини і дозволяє йому при необхідності надавати першу, неспеціалізовану лікарську допомогу, правильно визначати шляхи профілактики. Це також одна із важливих задач у навчанні студентів психіатрії.
Інша не менш важлива задача - підготувати майбутніх фахівців до комплексної оцінки стану пацієнтів з позицій єдності психічного і соматичного.
Ця проблема стосується представників усіх медичних спеціальностей і включає такі загальні для лікарів питання, як роль психологічних факторів у виникненні окремих (не психічних захворювань, значення психологічних особливостей особистості хворого для схильності і тим або іншим формам соматичної патології. Знання психіатрії дозволяє більш правильно оцінювати роль психологічних факторів у розвитку і прогнозі різних хвороб, визначати терапевтичний і реабілітаційний режими з урахуванням психологічного складу особистості хворого, вибирати індивідуальні найбільш ефективні профілактичні заходи.
Загальновідома також роль соматичної патології у виникненні різних психічних розладів. Вітчизняними і радянськими психіатрами було створено такий напрямок, як соматопсихиатрия. Без правильного розуміння походження психічних розладів не може бути визначена тактика лікування і оцінено стан хворого. У медичній практиці широко застосовуються психотропні засоби. Призначення їх повинно бути грамотним і обґрунтованим.