Самогон

Самогон - міцний спиртний напій, виготовлений в домашніх умовах з вуглеводистих і крохмалистих продуктів; містить шкідливі для організму домішки.
Для отримання самогону використовують хліб, цукор, виноград та інші вуглеводні або крохмалисті продукти, які піддаються спиртовому бродінню. Отримання етилового спирту з цих продуктів досягається зброджуванням фільтрованого сусла дріжджами. Після перегонки бражки виходить безбарвний, кілька мутнуватий, різко пахне дистилят, що містить до 70 - 80 про. % етилового спирту і помітне кількість інших летких речовин, що надають токсичну дію на організм. До них відносяться сивушні масла (див.), кислоти, складні ефіри, альдегіди та ін Кількість шкідливих домішок у самогоні становить: сивушне масло - 0,1 - 0,9 про. %, альдегіди - 0,004-0,02 про. %, фурфурол - 0,001-0,01 про. %. Потрапляючи в організм, ці домішки повільно окислюються і можуть викликати важку інтоксикацію. Наявність і вміст шкідливих домішок може виявлятися спеціальними методами.
В СРСР виробництво самогону каралося за законом (наприклад, ст. 158 КК РРФСР).