Санітарно-гігієнічні дослідження

Санітарно-гігієнічні дослідження - сукупність методів, які використовуються в гігієні з метою вивчення складу повітря, води, харчових продуктів, ґрунту та інших об'єктів зовнішнього середовища. З допомогою цих досліджень також вивчають вплив факторів зовнішнього середовища на організм людини. Санітарно-гігієнічні дослідження дозволяють розробити профілактичні заходи, спрямовані на охорону здоров'я та поліпшення умов життя населення, а також встановити гігієнічні нормативи.
Найбільш простим методом санітарно-гігієнічних досліджень є санітарно-описовий. Проте він не дає повного уявлення про досліджуваному об'єкті. Хімічні, радіохімічні і радіометричні методи дають можливість визначити шкідливі для людини речовини в різних об'єктах зовнішнього середовища. Для встановлення таких важливих для гігієни параметрів, як температура, вологість, рух і тиск повітря, шум, вібрації, ультрафіолетове випромінювання, інтегральний потік променистої енергії, іонізація повітря, теплопровідність різних матеріалів, освітленість поверхонь, калорійність харчових продуктів та ін., широко застосовуються фізичні методи дослідження.
При оцінці харчових продуктів, питної води велике значення мають органолептичні методи дослідження (див. Дегустація).
Велике значення при санітарно-гігієнічних дослідженнях має бактеріологічне дослідження (див.) питної води і харчових продуктів, а також ґрунти, предметів побуту, одягу та обладнання на підприємствах харчової промисловості. Бактеріологічні дослідження широко застосовуються при обстеженні персоналу підприємств харчової промисловості та мережі громадського харчування на носійство патогенних бактерій. Проби для бактеріологічного аналізу повинні відбиратися з дотриманням правил щодо стерильності (див. Санітарні проби).
Гельминтологические методи дослідження (див.) використовуються в санітарно-гігієнічному дослідженні води, грунту, овочів, а також при контролі м'яса на трихінельоз та финноз. При санітарному контролі підприємств громадського харчування важливо перевірити з особистих санітарних книжок, не виявлено серед працівників страждають гельмінтозами, а якщо знайдені, то проведене лікування, зроблений контрольний аналіз після лікування.
З біологічних методів в санітарно-гігієнічному дослідженні використовується метод біопроб для визначення токсичності шкідливих домішок, наявності токсинів та інших шкідливих речовин.
Статистичні методи застосовуються в санітарно-гігієнічних дослідженнях при вивченні впливу факторів зовнішнього середовища на здоров'я населення.
Для з'ясування впливу різних факторів зовнішнього середовища на функції і фізіологічні реакції організму людини та тварин широко використовуються фізіологічні і біохімічні методи дослідження. Ці методи також застосовуються для обґрунтування гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі, воді водойм, повітрі виробничих приміщень, харчових продуктах. Крім того, біохімічні методи знаходять застосування при визначеннях біологічної повноцінності харчових продуктів і готових страв.