Сторінки: 1 2

Смертність від алкоголізму та пияцтва

Зловживання алкоголем, як відомо, сприяє розвитку соматичних і психічних захворювань і прямо або побічно є однією з найважливіших причин смертності населення. За даними ВООЗ, алкоголізм і пов'язані з ним захворювання як причина смерті, поступаються лише серцево-судинних захворювань і злоякісних новоутворень. Тільки безпосередньо від алкоголізму в США вмирають щорічно близько 100 тис., в Англії - понад 40 тис. [Гукасян А. Р., 1968], у Франції-18 тис. чоловік [Добровольський Ю. А., 1968]. За даними О. Geneke (1968), показники смертності від алкоголізму на 100 000 населення в 1965 р. становили у Франції 11,9; в СФРЮ - 2; США-1,4; Швеції - 0,9; Канаді-1; ВНР -0,7; ПНР -0,3; ЧССР -0,2.
Багато вчених [Стрельчук В. В., 1973; Baryot А., 1957; Lederman М. S., 1958; Steudler F., 1974, і ін] відзначають пряму залежність між рівнем смертності від алкогольних захворювань і споживанням алкоголю на душу населення. Зокрема, французький дослідник F. Steudler (1974) простежує пряму залежність між смертністю від цирозу печінки (табл. 11) і споживанням алкоголю на душу населення по окремих країнах світу.
Кількість смертей від цирозу печінки у Франції збільшилася з 2763 випадків у 1946 р. до 17 463 в 19.67 р, Число хворих, що надходять в психіатричні лікарні з приводу алкоголізму, зросла з 6704 у 1952 р. до 25 937 у 1966 р.
Наводяться статистичні дані про підвищення смертності від алкогольного цирозу печінки у Швеції, Норвегії, Фінляндії і Данії. Смертність від алкогольного цирозу в цих країнах за останні роки збільшилася в 3-6 разів. J. Chevallier (1968) відзначає, що смертність серед хворих з ускладненнями алкоголізму, лікувалися в терапевтичному стаціонарі, становила 11,6%. Найчастіше смерть наставала від печінкової коми. Середній вік померлих жінок - 56 років, чоловіків - 60 років.
Від цирозу печінки, викликаного надмірним вживанням спиртних напоїв, в 1976 р. померли 3140 осіб, що становить 14,8 на 100 000 населення.
Статистичне обстеження, організоване страховими компаніями США, показало, що середній рівень смертності систематично питущих майже в 2 рази вище, ніж непитущих. Зловживання алкоголем, за даними американських авторів, скорочує середню тривалість життя приблизно На 20 років. Не випадково в капіталістичних країнах деякі страхові компанії відмовляються страхувати життя хворих алкоголізмом або встановлюють їм більші страхові внески.
Зі зловживанням алкоголю пов'язані самогубства, що є в ряді західних країн однією з найважливіших причин смерті. Самогубства серед осіб, що страждають алкоголізмом, в 10 разів частіше, ніж серед усього населення. Так, за даними австралійського дослідника J. Santamaria (1972), на грунті алкоголізму відбувається від 17 до 22,4% всіх суїцидальних спроб. За даними J. Moser (1974), до 32,8% осіб, які страждають алкоголізмом, і різних країнах здійснюють суїцидальні спроби. У США щорічно 15 тис. людей закінчують життя самогубством, 25 тис. чоловік вмирають від хвороб, безпосередньою причиною яких є алкоголь.
Американський журнал «US News and World Reporb у статті «Зростання алкоголізму в США й нові заходи боротьби з ним» (1973, № 10) наводить дані про те, що зловживання алкоголем є причиною половини всіх нещасних випадків на транспорті зі смертельним результатом, половина всіх убивств, четвертої частини самогубств; 80 тис. випадків смерті на рік прямо або побічно пов'язані з алкоголізмом.
За даними Бюро судово-медичної експертизи р. Куйбишева, смерть від отруєння етиловим алкоголем становить 7,6% всіх випадків насильницької смерті і раптово померлих.
За даними R. Costello, S. Schneider (1974), головними причинами смерті хворих алкоголізмом є серцево-судинні захворювання, нещасні випадки, гостра алкогольна інтоксикація та цирози печінки. Автори встановили, що найбільша частка смертності припадає на початок захворювання алкоголізмом, до перших 5-6 років його розвитку. Насильницька смерть і смерть від гострої алкогольної інтоксикації частіше буває долею молодих людей, а смерть від серцево-судинних захворювань і цирозу печінки - більш літніх.
Роботи G. Lowe, Hodges, A. Johnson (1974) показують, що в штаті Джорджія в 12,9 випадку на 100 000 населення смерть пов'язана з вживанням алкоголю. У 67,8% померлих смерть була прямо пов'язана з алкоголізмом, алкогольними психозами та цирозом печінки. У всіх померлих відзначалася висока концентрація алкоголю в крові.
W. Schmidt, J. Sint (1972) на основі епідеміологічних досліджень причин смерті у хворих на алкоголізм приходять до висновку, що головними причинами, що призводять до смерті, є рак дихальної і травної систем, пневмонія, цироз печінки, суїцидальні тенденції. Ці причини складають 2/3 усіх летальних випадків. У що залишилася третини на першому місці стоїть серцева патологія. Смертність від склеротичних і дегенеративних змін м'язи серця у хворих алкоголізмом була в 2 рази вище, ніж серед усього населення (автори пояснюють це алкогольною інтоксикацією, особливим емоційним станом, багаторічним курінням, відсутністю достатнього харчування хворих на алкоголізм). В етіології раку, на думку авторів, відіграє роль не стільки алкогольна інтоксикація, скільки зловживання курінням. Смертність від алкоголізму найбільш висока серед молоді. Автори розрізняють гостре і хронічне дію алкоголю, що призводить до смерті. При гострої алкогольної інтоксикації смерть настає в результаті нещасного випадку, самогубства, алкогольного психозу, пневмонії; при хронічній алкогольній інтоксикації - від раку гортані, глотки, стравоходу, алкогольного психозу, захворювання серця, пневмонії, цирозу печінки.