Поєднані вади серця

Поєднаними вадами серця називаються такі вади, при яких уражаються два або більше клапанів. Як правило, таке ураження серця спостерігається у дітей при тяжкому безперервно-рецидивуючому перебігу ревматизму. За даними В. О. Кассирского і Р. В. Кассирского (1964), Г. В. Кассирского (1972), частіше спостерігаються мітральному-аортальні вади. Вони становлять 44,2% всіх поєднаних вад серця, в той час як інші поєднання спостерігалися значно рідше: мітральному-трикуспідального - 9,8%, мітральному-трикуспидально-аортальні - у 10,9%, інші - 5,7%.
У дітей поєднані вади спостерігаються рідше, ніж у дорослих. За даними Р. Кишша (1962), комбінація недостатності двостулкового клапана з вадами аортального відзначалася в 9,1% випадків. Комбінація недостатності двостулкового і тристулкового клапанів з іншими вадами спостерігалася в 1,36%.
За нашими даними, поєднання недостатності мітрального та аортального клапанів спостерігалося у 18 з 220 дітей, що склало 8,1% серед усіх набутих вад.
Поєднані вади серця завжди надають різко негативний вплив на гемодинаміку, так як гемодинамічні порушення, властиві кожному пороку окремо, при їх поєднанні підсумовуються. У дітей при наявності поєднаних вад досить швидко розвиваються симптоми декомпенсації.
Клінічна картина поєднаних вад серця відрізняється значною різноманітністю і залежить від превалювання симптомів одного зла над іншим або наявністю виражених симптомів і одного і іншого пороку.
Іноді клінічні прояви одного з вад можуть згладжуватися за рахунок впливу іншого пороку.