Сторінки: 1 2 3

Соціально-психологічні фактори, які сприяють вживання алкоголю і формування алкоголізму

Детальніше, як нам здається, слід зупинитися на традиціях і звичаях, пов'язаних з вживанням алкоголю, оскільки соціальні чинники впливають на глибину і динаміку пияцтва і алкоголізму не прямо, а переломлюються через існуючі в суспільстві традиції. Сьогодні такі традиції надзвичайно різноманітні, і було б помилково розглядати їх лише як спадщину минулого. Це спрощення. Очевидно, і в сучасному суспільстві діють фактори, що підтримують традиції, пов'язані з прийомом спиртного. Більше того, виникають і нові алкогольні звичаї.
Ясно, що алкогольні традиції існують остільки, оскільки вони здатні задовольняти потреби соціально-психологічного порядку.
Що, наприклад, являє собою традиція вживання алкоголю у ситуаціях особистого спілкування? Хоча сучасне життя і збільшує число контактів, здебільшого такі контакти поверхневі, скороминущі і не здатні задовольнити потребу у спілкуванні, основою якого є самоствердження і самовираження, отримання соціального схвалення.
Особливу роль при цьому має емоційна сторона контакту спілкуються. А ось встановити контакт не так просто, якщо зустрілися люди несхожі, якщо слід долати ніяковість, незграбність і т. д. І тут алкоголь нерідко здатний «полегшити» процес спілкування, растормозить, емоційно розкріпачити людину і виявити його настрій, сприяти зменшення дистанції між співрозмовниками, приглушити відмінності між ними. Треба мати на увазі і те, що якість бесіди в сп'янінні, її інтелектуальна насиченість, як правило, знижуються. І хоча особи, які спілкуються в сп'янінні, можуть дотримуватися на цей рахунок прямо протилежної думки, все ж їх суб'єктивне враження від насиченості бесіди ґрунтується передусім на емоційному контакті і співпереживанні.
Чи можуть люди спілкуватися без алкоголю? Природно можуть. Чи здатні вони до встановлення в тверезому стані глибоких емоційних контактів? Зрозуміло, здатні. Однак для повноцінного спілкування необхідні певний рівень особистісної організації, володіння елементарними прийомами психічної саморегуляції (у тому числі навиком «настроювання» на співрозмовника). Інакше кажучи, організація повноцінного спілкування вимагає певних зусиль з обох сторін. Вимога це цілком прийнятно і здійсненно.
Як же в такому разі розцінювати спілкування на фоні вживання алкоголю? Як полегшений, але логічно убогий варіант спілкування. Як правило, в цьому випадку партнери йдуть по шляху найменшого опору. Емоційний контакт досягається швидше і без особливих зусиль. У кінцевому рахунку спілкування на фоні алкоголю обертається дорогою ціною. Збільшення досвіду такого типу спілкування призводить до свого роду атрофії навичок нормальної взаємодії, а спроби встановити контакт без алкоголю з часом виявляють свою неспроможність, викликають незадоволеність. Коло спілкування звужується на осіб, що віддають перевагу вживання алкоголю іншого проведення часу. Ця тенденція може призвести до формування пияцтва і алкоголізму.
Подібним чином можна проаналізувати й інші традиції, пов'язані з вживанням алкоголю. Всередині кожної з них можна виявити чотири основні моменти. Перший: об'єктивно цілком можна обійтися і без алкоголю. Другий: існує уявлення про те, що алкоголь у якомусь відношенні «корисний», на час полегшує індивідуально-психологічний або соціально-психологічне функціонування індивіда. Третій: при відтворенні традиції індивід втрачає незалежність від алкоголю, звужує свої адаптаційні можливості. Четвертий: при відтворенні традиції вона втрачає первісний зміст і перетворюється для індивіда привід для повторного вживання алкоголю.
Помічена стійкість алкогольних традицій і звичаїв до спрямованих проти них прямим адміністративним впливів. Мабуть, багато в чому це пояснюється тим, що засуджують і забороняють дії не несуть в собі конструктивного елемента. Подібні антиалкогольні впливу з працею сприяють витісненню алкоголю, оскільки не пропонують ефективного безалкогольного способу здійснення тих соціально-психологічних і індивідуально-психологічних функцій, які в спотвореному вигляді допомагає здійснювати алкоголь.