Стан здоров'я населення

Стан здоров'я населення характеризується комплексом показників - захворюваністю, демографічними даними (народжуваністю, смертністю загальної та дитячої, природним приростом населення), тривалістю життя, інвалідністю, фізичним розвитком населення, в першу чергу дітей, підлітків, допризовників. Кожен з цих показників окремо не дозволяє судити про здоров'я населення; лише в сукупності вони дають досить повну характеристику стану здоров'я населення. Здоров'я населення знаходиться в залежності від стану зовнішнього середовища - соціальної (умов праці і побуту) та фізичної (клімату, повітря, води, ґрунту). Соціальна середовище, крім умов праці, житла, харчування, відпочинку, характеризується також станом медико-санітарної допомоги населенню - мережею лікувально - профілактичних установ і якістю їх діяльності.
В умовах радянського охорони здоров'я, побудованого на принципах профілактики, загальнодоступної безкоштовної та висококваліфікованої медичної допомоги, забезпеченість населення спеціалізованої лікувальної допомогою і організація санітарно-протиепідемічного обслуговування є найважливішою передумовою гарного стану здоров'я населення. Тому при оцінці стану здоров'я населення поряд з наведеними вище показниками захворюваності, смертності та ін. важливо аналізувати показники забезпеченості населення поліклінічної, лікарняної та іншими видами допомоги, якість роботи медичних установ. Так, наприклад, при аналізі лікарняно-поліклінічної допомоги повинні бути з'ясовані такі питання, як забезпеченість населення цим важливим видом допомоги, якість діагностики та лікування, летальність хворих, ступінь використання ліжкового фонду і т. д. Аналіз діяльності санепідстанцій дозволяє судити про якість санітарного нагляду, попереджувального і поточного, про протиепідемічної діяльності цих установ, що має першорядне значення для стану здоров'я населення.
Аналіз діяльності пологових будинків, жіночих і дитячих консультацій, дитячих ясел та інших дитячих установ дає можливість оцінити роль цих установ у боротьбі з захворюваністю і смертністю вагітних, породіль і дітей.
Відомості про стан здоров'я населення мають особливе значення для планування охорони здоров'я, завданням якого є розробка заходів, спрямованих на поліпшення медичного обслуговування населення, на основі вивчення соціально-економічних умов, даних захворюваності (див.), смертності (див.), народжуваності (див.) та інших показників здоров'я населення.