Рада медичних сестер

Рада медичних сестер створюється у всіх великих лікувально-профілактичних установах, в яких працює не менше 15 сестер в одну зміну. Рада обирається на загальних зборах сестер. Склад ради затверджується місцевим комітетом та наказом керівника лікувально-профілактичного закладу. Діяльністю ради керує заступник головного лікаря з лікувальної частини або один з лікарів. Рада медичних сестер працює за планом, затвердженим керівником установи.
Завданням ради є підвищення теоретичних і практичних знань медсестер, поліпшення організаційних форм їх роботи. З цією метою рада організовує семінари, лекції, проводить наукові конференції з доповідями сестер з обміну досвідом, популяризації передового досвіду, організовує тематичні заняття, наприклад по догляду за післяопераційними хворими, лікувального харчування і т. п. Рада створює бригади, комісії для вивчення та перевірки роботи сестер та молодшого медперсоналу. Рада звітує про свою роботу на загальних зборах медсестер.