Спектрофотометрія

Спектрофотометрія - оптичний метод дослідження газоподібних, рідких і твердих речовин, заснований на визначенні інтенсивності поглинання світла речовиною (абсорбційна спектрофотометрія) або інтенсивності випромінювання їм світла (емісійна спектрофотометрія) в залежності від довжини хвилі.
Одержувані при цьому (за допомогою спеціальних приладів - спектрофотометрів) абсорбційні і емісійні спектри є характерними для кожного даної речовини.
Розрізняють спектрофотометрию в ультрафіолетовій (УФ), видимій і інфрачервоній (ГИК) областях спектру.
Спектрофотометрія широко застосовується в клінічних, біохімічних, санітарно-гігієнічних, судово-медичних та фармацевтичних лабораторіях для якісного і кількісного аналізу різного роду об'єктів біологічного походження (сироватка крові, спинномозкова рідина, сеча та ін), лікарських засобів, продуктів харчування і т. д.