Список скорочень

А.А. - «Анонімні алкоголіки»
ААС - алкогольний абстинентний синдром
АДГ - алкогольдегідрогеназа
АКТГ - гормон адренокортикотропный
АЛТ - аланінамінотрансфераза
ACT - аспартатамінотрансфераза
АльДГ - альдегиддегидрогеназа
ГАМК - гамма-аміномасляна кислота
ГЕБ - гематоенцефалічний бар'єр
ДБГ - дофамін-бета-гидроксилаза
МАО - моноаминооксидаза
НАД - никотинамидадениндинуклеотид
ЦНС - центральна нервова система