Середній медичний працівник

Середній медичний працівник - фахівець із середньою медичною освітою, що працює в різних лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних закладах і науково-дослідних медичних інститутах. Спеціалізація та обов'язки середнього медичного працівника визначаються характером і завданнями того медичного закладу, в якому він працює.
У лікарнях, поліклініках працюють старші, палатні медсестри, операційні сестри, дієтсестри, лаборанти, рентгенотехніки і рентгенолаборанты, зубні техніки, масажисти та ін. В диспансерах, жіночих і дитячих консультаціях - патронажні сестри, на здоровпунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах - фельдшера і акушерки, на санепідстанціях - помічники санітарних лікарів і лікарів-епідеміологів, дезінфектори та ін. В аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях працюють фармацевти з середньою освітою (помічники провізора).
Під керівництвом лікаря середній медичний працівник бере активну участь у лікуванні хворих і догляду за ними, вивчення умов їх праці і побуту, веде санітарний нагляд за санітарним станом доручених йому об'єктів і т. д. В ряді випадків (на здоровпунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах) середні медичні працівники працюють самостійно - надають долікарську лікувальну допомогу, в тому числі родопоміч, проводять різноманітну санітарно-профілактичну роботу, несуть відповідальність за здоров'я та санітарний стан обслуговуваного колективу. У всіх випадках (коли це необхідно) Середній медичний працівник зобов'язаний надати першу медичну допомогу.
Підготовка середніх медичних працівників проводиться в медичних училищах, подальша спеціалізація та удосконалення - на курсах спеціалізації і удосконалення (див. Медична освіта, середня). За роки Радянської влади середніх медичних працівників та забезпеченість ними населення нашої країни значно зросли (див. Союз Радянських Соціалістичних Республік, медичні кадри і медичну освіту).
См. також Акушерка, Дезінструктор, Дезінфектор, Лаборант, Помічник лікаря-епідеміолога, Помічник санітарного лікаря, Рентгенолаборант, Рентгенотехник, Сестра медична.