Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору і недостатність двостулкового клапана в поєднанні з недостатністю аортального клапана

При даному поєднанні аускультативно симптоматика у верхівки серця відповідає комбінованого митральному пороку. Поряд з цим у третьому міжребер'ї зліва від грудини визначається типовий аортальний діастолічний шум. Дані електрокардіограми, фонокардиограммы і рентгенологічного дослідження відповідають розглянутим пороків (рис. 29).

Рис. 29. Електрокардіограма Сергія Б., 15 років.
Клінічний діагноз: ревматизм, безперервно-рецидивуючий перебіг, II ступінь активності, ендоміокардит. Недостатність аортального клапана. Комбінований мітральний порок. Відносна недостатність трикуспідального клапана. Електрокардіографічний діагноз: ритм синусовий. Відхилення осі серця вправо. Гіпертрофія лівого і правого передсердь. Гіпертрофія правого шлуночка.