Сурдологія

Сурдологія - розділ оториноларингології, вивчає причини, клінічну характеристику, методи розпізнавання, попередження і лікування, а також корекції і компенсації глухоти та приглухуватості. До методів корекції і компенсації глухоти і приглухуватості відносяться: використання звукопідсилюючих приладів (слухопротезування), навчання зоровому сприйняттю усного мовлення (читання з губ), розвиток залишкової слухової функції шляхом спеціальних вправ (реэдукация слуху), а також використання тактильно-вібраційної чутливості.