Термінальні стани

Термінальні стани - кінцеві стадії життя, прикордонні між життям і смертю. До них відносяться преагония, агонія (див.) і клінічна смерть (див. Пожвавлення організму).