Танатология

Танатология - це вчення про смерть, її причини, механізм та ознаки. Схематично розрізняють основні види смерті: припинення дихання (дихальна смерть), кровообігу (серцева смерть), припинення функції життєво важливих відділів центральної нервової системи (мозкова смерть). В результаті цих процесів настає загальне кисневе голодування (див. Гіпоксія) і загибель організму. Всі види смерті взаємопов'язані, хоча один з них зазвичай виявляється основним. Виявлення основного виду смерті має практичне значення, наприклад для реанімаційних заходів (див. Пожвавлення організму).

  • Судово-медична танатология