Тимолова проба

Тимолова проба - проба для визначення функціонального стану печінки. Вона заснована на властивості насиченого розчину тимолу в вероналовому буфері з рН=7,8 давати з сироваткою крові помутніння. Ступінь каламутності тим більше, чим вище вміст у сироватці гамма-глобулінів (при одночасному падінні вмісту альбумінів). Ступінь каламутності визначають зазвичай нефелометрически, порівнюючи каламутність проби з мутністю серії стандартних суспензії сульфату барію, одну з яких беруть за одиницю. У нормі каламутність дорівнює від 0 до 4,7 одиниць. Підвищені показники тимолової проби свідчать про підвищення в крові концентрації α-, β - і γ-глобулінів і ліпопротеїдів, що найчастіше спостерігається при захворюваннях печінки. У той же час тимолова проба не є абсолютно специфічною, так як може бути підвищеною, при деяких інфекційних захворюваннях і новоутвореннях.