Титрування


Пристосування для титрування: 1 - піпетка;
2 - бюретка.

Титрування (титриметрия) - метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні об'єму розчину реактиву з точно відомою концентрацією, який прореагував з певним об'ємом розчину аналізованої речовини. До вимірюваною піпеткою (рис., 1) обсягу аналізованого розчину, що знаходиться в конічній колбі, поступово додають з бюретки (рис., 2) титрований (тобто з відомою концентрацією) розчин реактиву. Титрування закінчують, коли аналізоване речовина повністю прореагує з доданих реактивом. Кінець титрування встановлюють по зміні забарвлення відповідного індикатора (див.) або іншими способами. За шкалою бюретки визначають об'єм розчину реагенту, який пішов на титрування. Нормальну концентрацію С1 і титр Т розчину аналізованої речовини (див. Концентрація) обчислюють за формулами:
де υ2 і З2 - обсяг і нормальна концентрація розчину реактиву відповідно, а Е - еквівалентний вага (див.) аналізованого речовини. Такий метод титрування називають прямим титруванням. Іноді необхідно застосовувати зворотне титрування. У цьому випадку до об'єму v1 аналізованого розчину додають надмірна точно виміряний об'єм відповідного розчину реагенту (реактив I). Не вступив в реакцію надлишок цього реагенту титрують розчином іншого реагенту (реактив II). Нормальну концентрацію С1 і титр Т розчину аналізованої речовини обчислюють за формулами:
де υ2, υ3 і С2, С3 - обсяги позначених розчинів реагентів I і II та їх нормальні концентрації відповідно.
Про застосування титрування в лабораторно-клінічній практиці - див. Нейтралізації, метод, Оксидиметрия, методи Осадження.