Тканина

Тканина - це система клітин і неклеточных утворень, об'єднаних низкою загальних властивостей - структурою, функцією і закономірностями розвитку. Тканина, входячи до складу органів, що забезпечують загальні прояви життєдіяльності, які лежать в основі більш складних функцій, здійснюваних органами та їх системами. Тканини виникли у багатоклітинних тварин в процесі еволюції. На основі первинних відносин з середовищем, пов'язаних з прийомом їжі, сформувалися дві первинні тканини - епітеліальна тканина (див.), отграничивающая організм від зовнішнього середовища, забезпечує його захист і зовнішній обмін, і сполучна тканина (див.), що є морфологічною основою реакцій внутрішнього обміну. Ускладнення взаємостосунків тварини з середовищем, потреба в забезпеченні подразливості і рухливості призвели до поступового розвитку нервової і м'язової тканини. Нервова тканина (див.) має здатність сприймати подразнення, а також виробляти і передавати нервове збудження. М'язова тканина (див.) забезпечує рухливість окремих частин організму і рухливість його як цілого. У відповідності зі своїми функціями кожна тканина володіє специфічною будовою.