Працездатність у судово-медичному відношенні

У ряді цивільних і кримінальних справ (у зв'язку з заподіянням тілесних ушкоджень, позовами про відшкодування шкоди за каліцтво на виробництві, при транспортній травмі та ін) призначається судово-медична експертиза для встановлення ступеня втрати працездатності. У кримінальних справах за ст. ст. 108, 109, 112 Кримінального кодексу РРФСР, а також відповідними статтями Кримінальних кодексів союзних республік визначаються розміри втрати загальної працездатності. Так, експертиза відносить до тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала стійка втрата працездатності не менш ніж на 33%; до менш тяжких - тілесні ушкодження, що спричинили за собою втрату працездатності в розмірах від 15 до 33%; до легких пошкоджень - тілесні ушкодження при втраті працездатності до 15%.
У цивільних справах за позовами про відшкодування шкоди визначається та професійна працездатність. Судово-медична експертиза визначення розмірів втрати загальної і професійної працездатності проводиться комісією за участю експертів-фахівців. Ступінь втрати працездатності встановлюється на основі офіційної інструкції управління Держстраху «Про порядок лікарського огляду страхувальників» та Указу Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 1961 р. «Про порядок розгляду спорів про відшкодування підприємствами, установами, організаціями шкоди, заподіяної робітникам і службовцям каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з їх роботою».