Особливості харчування дітей у будинках дитини

Сторінки: 1 2 3

Найбільшу увагу при організації харчування дітей в будинку дитини повинна бути приділена дітям першого року життя [Дружиніна Ст. Л., 1987]. Насамперед необхідно вжити всі заходи, щоб забезпечити дітей, особливо перших місяців життя, грудним молоком. З цією метою повинна проводитися велика роз'яснювальна робота з матерями, віддають на виховання в будинок дитини дітей перших місяців життя, створюватися всі умови для годуючих матерів. Якщо у матері багато молока, вона може бути зарахована в будинок дитини на посаду годувальниці або отримувати плату за зціджене молоко, як донор. У ряді випадків будинок дитини може забезпечити годуючих матерів гарячим харчуванням.
Годувальниці будинку дитини, згідно з існуючим положенням, забезпечуються житлом, одягом, безкоштовним харчуванням (за нормами харчування в пологових будинках). Крім того, вони отримують заробітну плату, виконуючи обов'язки молодшого медичного персоналу, в основному по догляду за дітьми.
Треба прагнути до використання донорського молока в сирому вигляді. При цьому жінка, яка здає молоко, повинна бути ретельно обстежена, абсолютно здорова. Зціджування молока необхідно проводити в присутності дієтсестри будинку дитини. Для зціджування молока виділяється стерильний посуд. При цих умовах молоко може бути використане без пастеризації протягом 12 год при зберіганні його в холодильнику.
При організації штучного вигодовування дітей перевага віддається адаптованим молочним сумішам, вироблюваним вітчизняною промисловістю,- «Малютка», «Малюк», «Детолакт», «Віталакт», а також закуповуються по імпорту-«Бона», «Пилтти», «Сімілак», «Тут-ки». Великою ефективністю володіють адаптовані кисломолочні суміші-ацидофільна суміш «Малютка», кисломолочний «Віталакт», «Бифилин», «Балбобек», біолакт адаптований. При відсутності таких сумішей промислового виробництва можна налагодити їх приготування з аналогічних сухих сумішей в умовах молочної кухні, згідно з затвердженою Моз СРСР інструкції.
При призначенні харчування лікар повинен враховувати стан здоров'я дитини, рівень його фізичного розвитку, індивідуальні особливості, характер харчування, яке він отримував в пологовому будинку, стаціонарі або сім'ї. При цьому необхідно враховувати вікові потреби дитини в основних харчових речовинах і енергії, покладається йому за віком об'єм їжі, схему вигодовування.
Для обліку фактично одержуваної дітьми їжі у грудних групах на кожну дитину заводиться індивідуальна картка для запису харчування (облікова форма 124/у). В ній лікар призначає години годування, вказує кількість кожного виду їжі, а персонал групи зазначає, скільки дитина фактично з'їв за кожне годування кожного виду їжі, а також стілець дитини, наявність блювоти, зригувань, динаміку маси тіла. На підставі цих даних лікар проводить розрахунки харчування і при необхідності вносить кількісну або якісну корекцію. Індивідуальні карти харчування зазвичай заводяться на 15 днів. При зміні раціону дитини у зв'язку з введенням нових страв або їх заміною слід заводити нову карту.
Крім індивідуальних карт, рекомендується мати зведений лист харчування групи, де для кожної дитини вказані години годування і призначене харчування. Це допомагає правильно організувати процес годування дітей в групі і чітко виконувати призначення лікаря.