Фізична культура у спеціальних медичних групах середніх та вищих навчальних закладів

Здійснюється в нашій країні реформа загальноосвітньої і професійної школи висуває вимогу використовувати всі можливості фізичної культури для зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і підготовки молоді до праці.
Особливого значення набувають заняття фізичними вправами для тих учнів, які у зв'язку з перенесеними захворюваннями не можуть повною мірою використовувати можливості загальноприйнятої системи фізичного виховання.
Перед фізичним вихованням учнів спеціальних медичних груп стоять наступні завдання:
- зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному фізичному розвитку і загартовуванню організму;
- підвищення розумової і фізичної працездатності;
- формування основних рухових умінь і навичок, необхідних для освоєння майбутньої професії;
- виховання потреби займатися фізичною культурою протягом всього життя.
Ефективність фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп визначається методикою і організацією занять, педагогічною майстерністю викладача.