Вентрикулографія

Вентрикулографія - метод рентгенологічного дослідження головного мозку шляхом штучного контрастування його шлуночків введенням в них кисню, вуглекислого газу або важких контрастних речовин та подальшої рентгенографії. Рентгенограми, отримані при вентрикулографії, називають вентрикулограммами. Вентрикулографія проводиться у спеціалізованих неврологічних і нейрохірургічних клініках.