Водосховище

водосховищеВодосховище - гідротехнічна споруда для накопичення і зберігання води з метою її штучного перерозподілу. Водосховище створюються на судноплавних річках для підтримання необхідної глибини, гідроенергетичного або гидромелиоративного використання водойми, а також в цілях промислового та господарсько-питного водопостачання.
Для господарсько-питного водопостачання доцільно використовувати багаторічні водосховища з обміном води кілька разів на рік. Однак у багаторічних водосховищах накопичуються донні відкладення, - органічної частини яких розвиваються анаеробні процеси і зростає кількість бактерій, що знижує якість води. Тому необхідно, щоб водоскидні пристрої дозволяли забезпечувати обмін води в придонних шарах (донні водоспуски).
Велике санітарне значення має підготовка ложа водосховища (знесення будівель, видалення або знешкодження відходів, видалення деревних насаджень, запобігання розмиву кладовищ і скотомогильників), що зменшує до мінімуму кількість речовин, що сприяють забрудненню водоймищ і розмноженню мікробів. При використанні водосховищ для господарсько - питного водопостачання прибережну смугу шириною 100-200 м доцільно озеленювати переважно хвойними породами (див. Зони санітарної охорони). Особливу увагу слід звертати на запобігання забрудненню водойм стічними водами промислових підприємств і суден (див. Санітарна охорона водойм).
Створення водосховища - важливий гігієнічний фактор, що змінює мікрокліматичні та метеорологічні умови на великих територіях, але в той же час воно неминуче пов'язане зі зміною епідеміологічної обстановки. Водосховища можуть бути місцем виплоду малярійних комарів, тому ще в проекті будівництва повинні бути передбачені протималярійні заходи, заходи з профілактики туляремії, сезонного енцефаліту, кліщових рикетсіозів та паразитарних захворювань.