Водневий показник

Водневий показник (рН) - міра активної реакції (кислотності або лужності) середовища. Водневий показник дорівнює від'ємному десятичному логарифму концентрації водневих іонів [Н + ], виражена в грам-іонах на літр (рН= = -lg[H + ]), тобто являє собою узятий з оберненим знаком показник ступеня, у яку треба звести 10, щоб отримати [Н + ]. Наприклад, якщо рН=9, [Н + ]=10-9. При t°22° нейтральної рН середовища дорівнює 7, кислотної - менше 7 і лужній більше 7. Від величини рН залежать швидкість і напрямок біохімічних процесів. Водневий показник крові людини в нормі лежить в межах 7,35-7,45 і є основною характеристикою кислотно-лужної рівноваги (див.) крові. См. також Буферні розчини, Індикатори.