Всесвітня організація охорони здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), створена у 1948 р. при Організації Об'єднаних Націй (ООН).
ВООЗ проводить роботу по боротьбі з інфекційними та паразитарними хворобами, серцево-судинними захворюваннями, раком.
У завдання ВООЗ входить надання допомоги країнам, що розвиваються по організації національної охорони здоров'я; встановлення міжнародних стандартів лікарських препаратів; перегляд міжнародної класифікації хвороб та причин смерті; удосконалення системи охорони материнства і дитинства. ВООЗ організує по широкій міжнародній програмі спільні дослідження, присвячені вивченню стану здоров'я населення, організації медичної допомоги, системи підготовки медперсоналу, забезпечує координацію цих досліджень.
ВООЗ організовує симпозіуми з проблем медицини та охорони здоров'я. На спеціальних міжнародних курсах вивчається позитивний досвід організації підготовки лікарів, медичних сестер, лаборантів та інших категорій медичних працівників .
ВООЗ видає епідеміологічні, демографічні, статистичні звіти, журнал «Хроніка ВООЗ» та інші матеріали. У ВООЗ входять представники близько 130 держав світу. Керівним органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров'я, яка скликається щорічно. До складу ВООЗ входить 6 регіональних бюро: європейський, американський, Південно-Східної Азії, східно-середземноморська, західно-тихоокеанська, африканська. Створені комітети експертів ВООЗ для консультацій з різних наукових і практичних питань, в яких працюють компетентні вчені багатьох країн світу. Доповіді експертних комітетів приймаються до уваги при розробці програм діяльності ВООЗ. Росія є одним з найактивніших членів ВООЗ.