Поняття про отруту

Під наркотиком розуміють речовина, яка при введенні в організм людини в малих кількостях, діючи хімічним або фізико-хімічним шляхом, викликає розлад здоров'я або смерть. Викликане такою речовиною захворювання називається отруєнням. Розлад здоров'я, викликане різними отруйними речовинами, выработавшимися в самому організмі, наприклад, у результаті порушення обміну, не є отруєнням у вищезгаданому розумінні цього терміна.
Деякі отруйні речовини в мікродозах здавна застосовуються в медичній практиці в якості лікарських речовин та Державною фармакопеєю вони віднесені до списку «А». Крім того, є група сильнодіючих лікарських речовин, вживання яких в підвищених дозах або недозволеним шляхом може заподіяти шкоду здоров'ю людини. Ці речовини віднесені до списку «Б». Виробництво, придбання, зберігання, облік, відпуск, перевезення або пересилання таких речовин регламентуються спеціальними правилами, за порушення яких може слідувати дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність.
Найбільше число отруєнь викликається декількома основними групами хімічних речовин. На першому місці стоять отруєння етиловим спиртом та його сурогатами, потім йдуть отруєння отруйними газами (в основному окисом вуглецю), кислотами та лугами, лікарськими засобами, пестицидами, різними розчинниками (в основному дихлорэтаном). Отруєння іншими хімічними речовинами, а також отруйними рослинами і харчові отруєння зустрічаються досить рідко. Приблизно в одному відсотку всіх отруєнь природа отруйної речовини, що призвів до смерті, залишається невстановленою. На сучасному рівні знань цей показник є високим і вказує на необхідність удосконалення судово-медичної експертизи отруєнь.

 • Походження отруєнь
 • Умови, що визначають токсична дія хімічних речовин
 • Шляхи надходження та дія отрути в організмі (токсикодинамика і токсикокинетика)
 • Результат отруєнь
 • Контрольні питання
  1. Які речовини відносяться до отруйних і сильнодіючих?
  2. Дайте характеристику судово-медичної класифікації отрут.
  3. Які механізми токсичної дії отрут?
  4. Охарактеризуйте поняття «токсичність речовини».
  5. Яка доля отрут в організмі людини?
  6. Які перебіг і результат отруєнь?
  7. Назвіть умови, що визначають ступінь токсичної дії хімічних речовин.
  8. Які шляхи введення отруйних речовин в організм людини?
  9. Назвіть найбільш типові умови виникнення отруєнь.
  10. Як встановлюється факт отруєння і сама отруйна речовина у випадках смерті осіб, які перебувають на лікуванні?