Ясла, ясла-сад

Ясла - державна установа, яка здійснює виховання дітей у віці від 2 міс. до 3 років. В яслах проводяться заходи по охороні здоров'я, правильному фізичному і психічному розвитку дитини.
Більшість ясел побудовано за затвердженими типовими проектами; вони повинні мати озеленений і спеціально обладнаний ділянку. У типових проектах ясел передбачені відокремлені приміщення для дитячих груп, ізолятор, адміністративно-господарські приміщення та приміщення харчоблоку.
Необхідні приміщення в яслах: оглядова кімната (фільтр), приймальня, а для кожної групи дитяча кімната (з розрахунку 2,5 м2 на одну дитину), спальня (з розрахунку 1,5 м2 на одну дитину), веранда, туалетні кімнати. Для кожної групи повинен бути свій зовнішній вхід.
Ясла поділяються на районні та відомчі. Діти у яслах знаходяться, як правило, тільки вдень протягом 9-14 годину, на ніч батьки забирають їх додому. Для матерів, які працюють в різні зміни, не годують дітей грудьми, організовуються групи цілодобового обслуговування дітей в яслах, в яких діти перебувають протягом усього тижня, батьки беруть їх додому тільки на вихідні дні.
По потужності розрізняють ясла наступних категорій: 120, 100, 80, 60, 45, 30 і 20 місць. Для організації правильного догляду всі діти діляться на 4 вікових групи: першу групу комплектують з дітей у віці до 9 міс. (група грудних дітей); другу - від 9 до 14 міс. (ползунковая); третю - від 14 міс. до 2 років (середня); четверту - від 2 до 3 років (старша). У перших двох групах має бути не більше 15-18 дітей в кожній, в останніх - не більше 20.
Меблі в кожній групі повинна бути зручною, легкою, відповідати зросту і ступеня розвитку рухових умінь дітей. Приймальна для кожної групи дітей обладнується столами для огляду дітей, шафами для одягу, диванчиками для роздягання та ін. Кожна група повинна мати свої шафи для іграшок. Одяг дітей має бути легким, вільним, не обмежувати рухів.
В ясла діти приймаються за направленнями районного Відділу охорони здоров'я (або за путівками фабрично-заводського комітету). Всі діти проходять медичний огляд та епідеміологічне обстеження. Перед надходженням дитини в ясла і після будь-якого захворювання не раніше ніж за 1-2 дні до прийому в дитячий заклад його оглядає дільничний педіатр і дає довідку про те, що дитина за станом здоров'я може відвідувати дитячий заклад, крім того, мати подає довідку від районного епідеміолога про епідемічному добробуті в будинку, де проживає дитина.
В яслах встановлюється відповідний режим для кожної дитячої групи. При встановленні режиму враховується не тільки вік дитини, стан її здоров'я та нервово-психічний розвиток.
Лікарем і сестрою здійснюється постійний контроль за розвитком і станом здоров'я дітей, які перебувають у яслах; медсестра (після огляду дітей лікарем) проводить всі планові профілактичні щеплення.
Медсестра при прийомі щоденно оглядає дитину (шкіру, зів), опитує мати про стан його здоров'я, вимірює температуру тіла. Лікар оглядає дітей у віці до 6 міс. 1 раз в тиждень, від 6 міс. до 1,5 років - два рази на місяць, старше 1,5 років - 1 раз в місяць. Зважування дітей проводиться: у віці до 6 міс. кожні шість днів, від 6 міс. до 1,5 років - раз в 10 - 15 днів, більш старших дітей зважують 1 раз в місяць. Вимірювання росту виробляється у дітей до 1 року 1 раз на місяць, старше одного року - раз на квартал. В яслах з числом дітей 80 і більше організується ізолятор; кількість ліжок в ньому має становити 10% від загального числа ліжок в яслах.
Керівництво яслами покладається на працівника, що має спеціальне середню медичну освіту. Спостереження за здоров'ям дітей здійснює лікар дитячої поліклініки, до якої прикріплені ясла. Всі відомості про дитину заносяться в його історію розвитку. Медсестри, які працюють в яслах, так звані ясельні сестри, повинні мати спеціальну підготовку для роботи в цих установах (див. Сестра медична). Вони повинні бути добре знайомі з питаннями вигодовування дітей, догляду за ними, профілактики дитячих захворювань, з виховною роботою в дитячих установах.
Ясла-садок. В цілях здійснення наступності у вихованні і медичному обслуговуванні дітей дошкільного віку (від 2 міс. до 7 років) з 1959 р. здійснюється розвиток мережі єдиних дитячих установ - ясел-садків.
Передбачаються наступні категорії ясел-садків по потужності: 160, 135. 115, 90, 70, 45 місць.
Обслуговування дітей від 3 до 7 років проводиться за типом дитячого садка (див.).
Керує об'єднаним установою фахівець, який має вищу педагогічну освіту і закінчив спеціальні медичні курси. Лікар спільно з педагогом розробляє режим для кожної вікової групи, контролює його виконання, стежить за нервово-психічним і фізичним розвитком дітей.
Медпрацівники, які здійснюють контроль за здоров'ям дітей в яслах та яслах-садках, особливу увагу приділяють режиму харчування. Харчування дітей має бути повноцінним за кількістю та якістю, диференційованим в залежності від віку. Рекомендується наступний розподіл калорійності їжі: на сніданок і вечерю - 25%, на обід - 35-40%, полуденок - 10-15%. Обов'язковою умовою раціонального харчування дітей є включення в меню овочів, фруктів, ягід, зелені. При міських яслах створюються батьківські ініціативні групи.
Сільські ясла створюються в районних центрах, колгоспах і радгоспах. В районних центрах і радгоспах ясла утримуються за рахунок державного бюджету, в колгоспах - на кошти колгоспу.
Медичне спостереження за здоров'ям дітей в яслах сільських райцентрів здійснює лікар-педіатр районної лікарні, в яслах колгоспів і радгоспів - спеціально виділена медсестра або фельдшер сільської лікарської дільниці. Медсестра проводить огляд дитини перед вступом його в ясла, проводить під контролем лікаря профілактичні щеплення, ізолює хворої дитини і при необхідності госпіталізують його, визначає термін карантину у разі занесення інфекції в ясла, здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в яслах.
При сільських яслах створюється громадська рада, покликаний надавати допомогу в роботі ясел. До складу ради входять батьки, представники правління колгоспу, сільської громадськості, медсестра.

Ясла - державна установа суспільного виховання дітей віком від 2 міс. до трьох років. У дитячих яслах поряд з вихованням дитини проводяться заходи по охороні його здоров'я, фізичному розвитку.
Вже в перші роки Радянської влади почала створюватися мережа дитячих установі. В 1913 р. налічувалося тільки 550мест в яслах, в 1928 р. кількість їх зросла до 62 тис.
У 1936 р. Радянський уряд прийняв постанову, що передбачала виділення спеціальних асигнувань на будівництво дитячих ясел. Після цього мережа ясел стала швидко зростати. У 1940 р. 859,5 тис. дітей виховувалося в яслах, в 1959 р. - 1208,4 тис.
В 1954-1955 рр. були розроблені типові проекти ясел на 45-60-80-100 і 120 місць, які передбачали приміщення для дитячих груп, адміністративно-господарські приміщення, приміщення харчового блоку, ізолятори. Дитячі групи ізольовані один від одного, є самостійні входи. При розміщенні груп на другому поверсі допускається влаштування одного входу для двох груп.
Для кожної групи передбачено фільтр, паркінг, дитяча кімната, веранда, туалетна, для цілодобових груп - додатково спальня.
В установі на 80 місць і більше є ізолятор, розрахований на 8-12 ліжок, для лікування та ізоляції дітей, хворих неінфекційними захворюваннями.
В яслах з денним перебуванням на кожну дитину має бути 2,5 м2 корисної площі (не рахуючи підсобних приміщень), у цілодобових - 4 м2.
Земельна ділянка відводять з розрахунку 35-40 м2 на одне місце; кожна група має свою майданчик на ділянці; майданчики ізольовані зеленими насадженнями. На території ділянки влаштовують навіси до 30-50 м2 для захисту дітей від сонця та опадів.


Ясла можуть бути денними (діти перебувають 9-12 год.), цілодобовими, які працюють протягом усього тижня, крім неділі, та санаторними (обслуговують дітей з туберкульозною інтоксикацією та деякими початковими формами туберкульозу).
Кількість дітей у грудних і ползунковых групах - 15, середніх і старших - 20; комплектуються групи за віком; кількість груп залежить від потужності закладу.
Для кожної групи розробляють режим, що відповідає віку дітей.
Основні вихідні дані, що враховуються при складанні режиму, наведено в табл. 1.
Лікар ясел бере участь у комплектуванні груп, прийом нових дітей, організації режиму і харчування, веде спостереження за фізичним і нервово-психічним розвитком, керує оздоровчими заходами та проведенням специфічної профілактики.
Ясла перебувають у віданні органів охорони здоров'я або різних підприємств, відомств. Методичне керівництво здійснюється Міністерством охорони здоров'я СРСР. У 1959 р. в цілях здійснення єдиної системи виховання дітей ясельного і дошкільного віку, що відповідає завданням подальшого навчання у школі, дозволено поєднувати з урахуванням місцевих умов і можливостей ясла і дитячий сад в єдиний дитячий заклад - ясла-садок.
З 1960 р. нове будівництво дитячих дошкільних закладів проводиться, як правило, за типовими проектами об'єднаних установ - ясел-садків.
Об'єднані дитячі установи отримали широкий розвиток. У яслах-садках виховуються діти від 2 міс. до 7 років; в них забезпечується правильне фізичний розвиток дітей, розумове, моральне, трудове та естетичне виховання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. У 1960 р. у дитячих садках та яслах-садках виховувалося 3115 тис. дітей, до початку 1966 р. - вже понад 6 млн. дітей.
Керівництво яслами-садком, за винятком відомчих, зосереджено в міністерствах освіти союзних республік; організація лікувально-профілактичного обслуговування - у міністерствах охорони здоров'я.
Виховна робота проводиться згідно з методичними вказівками міністерства охорони здоров'я та міністерств освіти союзних республік.
По потужності ясла-садки розраховані на 280, 140, 90 і 50 місць.
У спеціально збудованих будівлях передбачаються приміщення для дітей ясельного та дошкільного віку, адміністративно-господарські, службові приміщення. Зберігається принцип групової ізоляції. У яслах-садку на 140 місць і більше передбачена кімната площею 75 м2 для проведення музичних та гімнастичних занять. В установах місткістю більше 50 дітей передбачається медична кімната для проведення медоглядів, профілактичних щеплень.
У секції з денним перебуванням для дітей ясельного віку повинна бути приймальна 15 м2, ігрова-їдальня -50 м2, веранда - 30 м2 і туалетний - 10 м2; в секції для цілодобових груп - замість веранди спальня площею 30 м2; для дошкільнят роздягальна - 15 м2, групова - 62 м2, туалетний - 14 м2, приміщення для зберігання ліжок - 5 м2; для груп з цілодобовим перебуванням додатково передбачається спальня площею 50 м2; в прийомних і раздевальных шафи для одягу дітей обладнані сушарками або влаштовані шафи-сушарки з витяжною вентиляцією.
Для пральні-пральнею рекомендується окремий вхід; інші адміністративно-господарські приміщення можуть мати вхід спільний з однієї з груп; харчоблок, що складається з кухні з заготовочной, мийній і комори, розташовується на першому поверсі, як правило, має самостійний вхід.
Будівлі ясел-садків повинні мати водогін, каналізацію, центральне опалення, температура повітря в основних приміщеннях груп 20°, медичної і туалетного ясельних груп 22°; повітрообмін в одноповерхових будівлях забезпечується через кватирки і фрамуги, в двоповерхових будівлях влаштовують додаткову витяжну вентиляцію.
Основні приміщення ясел-садків мають природне освітлення. Світловий коефіцієнт у ігрових-їдалень, групових, спальнях, ізоляторі, кімнаті хворої дитини - 1:4, 1:5; в інших - не нижче 1 : 8.
Земельна ділянка має зони: зелених насаджень (близько 50% площі ділянки), групових майданчиків, господарські та загальні.
Групові майданчики відповідають числу груп у закладі; вони ізольовані один від одного зеленими насадженнями та розташовані поблизу від виходів з приміщень, особливо для молодших груп. На майданчиках влаштовують навіси (площею 30 м2 для дітей ясельних і 50 мг для дошкільнят).
Фізкультурну майданчик влаштовують з розрахунку 3 м2 на дитину у віці старше 3 років; майданчик для тварин і птахів - 20 м2, город-ягідник - з розрахунку 0,5 м2 на дитину; господарський двір з підсобними приміщеннями розташовується в глибині і має самостійний в'їзд.
Розміщення основних приміщень ясел з цілодобовим утриманням дітей показано на рис. 1 і 2.
Установи обладнують меблями з урахуванням вікових особливостей дітей кожної групи (табл. 2). У приміщеннях ясельних груп встановлюють меблі двох розмірів, для дошкільнят - трьох розмірів. Тривалість перебування дітей така ж, як у яслах; для дітей з туберкульозною інтоксикацією та деякими локальними формами туберкульозу організовуються санаторні ясла-садки.
Об'єднаним установою завідує педагог з вищою освітою, малокомплектними яслами-садками можуть завідувати особи зі спеціальною середньою освітою. У групах дітей до 2 років працюють медсестри, в інших - педагоги-вихователі.
Для кожної групи встановлюють відповідний режим та порядок дня; харчування організовують з урахуванням віку та у відповідності з нормами для дітей до 3 років і від 3 до 7 років; діти від 1 року до 3 років отримують на добу 1300-1500 кал, діти від 3 до 7 років - 1800-2000 кал.
Групи комплектують за віком, у малокомплектних яслах-садках допускається комплектування груп дітьми змішаного віку.
Обов'язки лікаря такі ж, як у яслах. Особлива увага приділяється організації правильного режиму та дотримання наступності в проведенні всіх процесів при переході дитини з однієї вікової групи в іншу.
Сільські ясла можуть бути постійними і тимчасовими (сезонні на період польових робіт); у районних центрах організовуються постійні ясла; в радгоспах, колгоспах - постійні і сезонні.
См. також Дитячі майданчики, Дитячий сад, Охорона материнства і дитинства.

Рис. 1. Плани поверхів двоповерхової будівлі ясел-садка: 1 - цілодобово; 2 - ігрова-їдальня; 3 - спальня-веранда; 4 - групова; 5 - роздягальна; 6 - зал для музичних та гімнастичних занять; 7 - медичні приміщення; 8 - кухня; 9 - пральна (вгорі - другий поверх, внизу - перший).
Рис. 2. Генеральний план ясел-садка на 140 місць (цілодобовий тип): 1 - будівля дитячих ясел-садка; 2 - тіньовий навіс для дошкільнят; 3 - тіньовий навіс для преддошкольников; 4 - господарський двір; 5 - плескательный басейн; 6 - майданчик для преддошкольной групи; 7 - майданчик для дошкільної групи; 8 - вольєр для тварин; 9 - фізкультурний майданчик.