Профілактика виразкової хвороби

Профілактичні заходи повинні бути спрямовані не тільки на попередження захворювання, але і рецидивів і ускладнень вже розвилася виразкової хвороби.
Санітарно-освітня робота серед населення повинна проводитися щодо дотримання правильного режиму праці, відпочинку, харчування, шкоди зловживання курінням і алкоголем.
Для попередження виникнення виразкової хвороби, її рецидивів і ускладнень величезне значення має диспансеризація хворих не тільки з встановленим діагнозом виразкової хвороби, але і з симптомами «роздратованого» шлунка (болі, гіперсекреція, гиперхлоргидрия).
Найважливішим засобом профілактики рецидивів і ускладнень виразкової хвороби є раціональне працевлаштування з урахуванням клінічної картини хвороби та умов професійної діяльності хворого (хворий повинен виконувати роботу, не пов'язану з нічними змінами, тривалими відрядженнями, значним фізичним напругою, вимушеним положенням тіла з вібрацією).

Профілактичні заходи повинні бути спрямовані не тільки на попередження захворювання, але і рецидивів і ускладнень вже розвилася виразкової хвороби.
Виходячи з уявлень про механізми розвитку виразкової хвороби, санітарно-освітня робота серед населення повинна проводитися щодо дотримання правильного режиму праці, відпочинку, харчування. Має бути підкреслено негативний вплив зловживання алкоголем і курінням на функції органів травлення.
Найважливішим фактором профілактики виразкової хвороби, її рецидивів і ускладнень є диспансеризація, в завдання якої повинні входити своєчасне виявлення, раннє комплексне лікування та раціональне працевлаштування хворих.
Диспансерному нагляду підлягають хворі не тільки з встановленим діагнозом виразкової хвороби, але і з симптомами «роздратованого» шлунка.
Оскільки інтеркурентні інфекції та алергічні захворювання можуть викликати рецидив виразкової хвороби, у цей період показано противиразкову лікування.
Призначення стероїдних гормонів, препаратів раувольфії, ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), бутадіону, антикоагулянтів може викликати загострення процесу і ускладнитися масивним кровотечею.
Найважливішим засобом профілактики рецидивів і ускладнень виразкової хвороби є раціональне працевлаштування з урахуванням клінічної картини хвороби та умов професійної діяльності хворого. При вирішенні питань лікарсько-трудової експертизи у хворих виразковою хворобою пропонують залежно від ступеня тяжкості захворювання розрізняти легкі, середні і важкі форми. При легких неускладнених формах спостерігається тимчасова втрата працездатності в період різких загострень протягом 2-3 тижнів. Клінічні форми середньої тяжкості відрізняються більш вираженим больовим синдромом. В анамнезі іноді спостерігаються масивні кровотечі. Загострення спостерігаються 1-2 рази в рік. Нерідко є супутні холецистити, панкреатити. Хворі в період загострення мають потребу в стаціонарному лікуванні. Період тимчасової непрацездатності триває 4-6 тижнів. При важких формах поряд з вираженим больовим синдромом, блювотою, часто кривавої, спостерігаються виснаження, тривале існування нерубцующейся виразки. Загострення наступають 3-4 рази в рік і погано піддаються стаціонарного лікування. Серед людей цієї групи нерідко ставиться питання про їх працевлаштування або про інвалідність.
Якщо розв'язання питання про тимчасової непрацездатності при виразковій хвороби не представляє труднощів, то рішення про необхідність працевлаштування або переведення на інвалідність є більш складними і вимагають у кожному конкретному випадку поряд з обстеженням хворого ретельної оцінки його професійної діяльності. При відсутності переконливих доказів значення професійних факторів у виникненні виразкової хвороби є безперечним вплив деяких умов праці на перебіг виразкової хвороби. До таких факторів належать значне нервово-психічне напруження, змінна робота, тривалі відрядження, значні фізичні навантаження, вимушене положення тіла під час роботи, особливо пов'язане з вібрацією. В особливо несприятливих умовах виявляються хворі на виразкову хворобу, робота яких протікає при поєднанні декількох із зазначених факторів (наприклад, водії транспорту).
При встановленні професійного чинника, шкідливо впливає на перебіг виразкової хвороби, слід ставити питання не про переведення на інвалідність, а про раціональне працевлаштування хворого. У осіб молодого віку доцільна перекваліфікація. Якщо в разі настання стійкої непрацездатності припадає ставити питання про переведення на інвалідність, то ступінь її обумовлюється частотою загострень, характером морфологічних змін та функціональних порушень (Б. В. Марцинковський, В. М. Бурейко).