Висновок

За останню чверть століття досягнуті значні успіхи в розвитку медичної науки, яка почала яскраво освітлювати шлях клінічній практиці.
Нами зроблена спроба представити ці успіхи в кількох аспектах: по-перше, шляхом висвітлення сучасних концепцій про механізми розвитку хвороби; по-друге, показано, як можна домогтися переходу хвороби до здоров'я; по-третє, розкрито зміст первинної та вторинної профілактики, набуває велике медико-біологічне і соціально-економічне значення.
Ми будемо сподіватися, що теоретичні передумови, зроблені при висвітленні сутності найбільш часто зустрічаються захворювань, дозволять читачеві осмислити складність перетворень, що відбуваються в організмі під час розвитку і перебігу цих хвороб, і зрозуміти, яке має бути його поведінка при тому або іншому захворюванні для забезпечення успішного виконання різних лікувально-профілактичних заходів.