Здоровий спосіб життя

Другий напрям первинної неспецифічної профілактики алкоголізму - власне формування здорового способу життя людини.
Його складають найбільш типові й повторювані характеристики організації життєдіяльності, життєві стереотипи, звички, зміст яких залежить як від суспільних умов, так і від позиції індивіда. Звідси і два принципових шляхи впливу на формування способу життя: через зміну суспільних умов і через зміна позиції індивіда.
В умовах соціалізму турбота про здоров'я людини й суспільства зведена в ранг державної політики. В природі соціалістичного суспільства відсутні які-небудь об'єктивні обмеження на шляху поліпшення здоров'я його членів. Здоровий спосіб життя, таким чином, слід розглядати як невід'ємну частину більш фундаментального поняття - соціалістичного способу життя.
А. Д. Степанов і Д. А. Изуткин під здоровим способом життя розуміють типові і суттєві для даної суспільно-економічної формації форми життєдіяльності людей, що зміцнюють адаптивні можливості організму людини, сприяють повноцінному виконанню нею соціальних функцій і досягнення активного довголіття. Будучи складовою частиною соціалістичного способу життя, здоровий спосіб життя в той же час і необхідна умова здійснення завдань, що стоять перед суспільством. Природно, за своєю суттю здоровий спосіб життя виключає вживання алкоголю, інші шкідливі пристрасті і звички. Здоровий спосіб життя повинен утвердитися в виробничої та навчальної діяльності, дозвіллєвій, сімейній сфері. Основою його покликана стати диференційована система науково обґрунтованих гігієнічних критеріїв, що оптимізують роботу і відпочинок, режим дня, харчування, фізичну активність. Широке використання навичок індивідуальної гігієни, психогігієни, поліпшення стилю спілкування і взаємодії, зміцнення сімейних взаємин - все це має стати повсякденною реальністю. На жаль, зусилля в цьому напрямку ще недостатньо скоординовані. Особливе значення знову-таки має робота з молоддю, оскільки в цій віковій категорії формування здорового способу життя здатне принести найбільш плідні результати, а відповідні цінності можуть зайняти міцне місце в ядрі особистості.