Цейсслера середа

Цейсслера середовище (J. Zeissler) - цукровий агар з кров'ю для вирощування та диференціації анаеробів - збудників ранових інфекцій. Готується наступним чином: до звичайного мясопептонному аґару додають 2% глюкози (рН=7,2-7,4) і стерилізують в автоклаві при t° 110° 30 хв. До 100 мл розплавленого, охолодженого до 45° агару додають 10-15 мл стерильно взятої людської, кінської або баранячої крові, ретельно перемішують і розливають у чашки Петрі. Перед використанням чашки слід витримувати добу при кімнатній температурі. В основу визначення виду анаеробів покладена форма росту їх на середовищі Цейсслера в анаеробних умовах. См. також Диференційно-діагностичні середовища, Поживні середовища.