Життя як біологічне явище

За уявленнями деяких вчених (В. С. Шкловський), життя на нашій планеті виникло приблизно 4-4,5 мільярда років тому. В силу цілого ряду особливостей розвитку Землі в цей період її існування створилися сприятливі умови для утворення складних органічних белковоподобных та інших високомолекулярних сполук в первинній атмосфері (під впливом електричних розрядів) і в воді, покривала більшу частину планети (під дією ультрафіолетових променів). Ці органічні речовини, що складалися головним чином з вуглецю, водню, кисню, азоту, а також багатьох інших хімічних елементів, що містилися у світовому океані в значній кількості (концентрація їх за деякими розрахунками досягала 1%). Їх существеннейшей особливістю була здатність зберігати свій хімічний склад і фізичні властивості при взаємодії з безліччю різних хімічних речовин, з якими вони стикалися. Ця здатність забезпечувалася утворенням спочатку дуже примітивних систем - коацерватов. «Виникнення таких систем не являє собою чогось особливого», - пише акад. А. В. Опарін. Спочатку це були просто изолировавшиеся ділянки «первинного бульйону». Таке явище можна спостерігати при змішуванні колоїдних розчинів * до складу яких входять різноманітні складні органічні речовини. При цьому порушується рівномірність їх розподілу в розчиннику і «...вони виділяються у формі видимих під мікроскопом коацерватных крапель, плаваючих в навколишньому їх рівноважної рідини, від якої відокремлені добре вираженою поверхнею розділу» (А. В. Опарін).
Маючи певну структуру, коацерваты володіють певною стійкістю і здатністю включати в себе речовини з навколишнього середовища. «Взаємодіють із зовнішнім середовищем і збільшуються в своєму числі системи повинні були все більше і більше потрапляти під дію природного відбору, який надавав широку дорогу для подальшого розвитку тільки все більш і більш досконалих форм організації» (А. В. Опарін).
У результаті тривалого періоду еволюції таких примітивних систем виникла жива речовина, а потім і більш складні форми життя - організми; їхня поява знаменувала собою новий, більш високий етап розвитку життя: організми забезпечують основну властивість життя - процес обміну речовин - не тільки своїм хімічним будовою, але й освітою спеціальних структур, що сприяють здійсненню обмінного процесу і збереження самого організму як такого і як біологічного виду стосовно до умов середовища його існування.
Пристосування до постійно мінливих умов життя шляхом удосконалення і ускладнення будови і функцій організмів було рушійною силою еволюції, вінцем якої є сучасна людина.
Процес обміну речовин у всіх тварин нині організмів, починаючи від найпримітивніших і закінчуючи самим складним - людським організмом, є однією з головних підвалин життя. Він здійснюється складними хімічними сполуками, які називаються білками. Ф. Енгельс писав, що «життя є форма існування білкових тіл, істотним моментом якого є обмін речовин з навколишнім їх зовнішньою природою, причому з припиненням цього обміну речовин припиняється і життя, що призводить до розкладання білка» **.
Зовнішні прояви обмінного процесу в складному організмі складаються в доставці до клітин і тканин поживних речовин і кисню, і у засвоєнні (асиміляції) їх, з одного боку, і, з іншого боку, в утворенні продуктів обміну в результаті відщеплення від білків певних речовин (дисиміляції), які повинні виводитися. Отже, обмінний процес складається з двох взаємопов'язаних, але протилежних за своїм значенням процесів асиміляції і дисиміляції.
Біологічна сутність життя полягає у здійсненні процесу обміну речовин, має вельми різноманітні і надзвичайно складні форми. Відбуваються в організмі фізіологічні процеси зводяться, в кінцевому рахунку, до забезпечення обміну речовин та його регуляції у відповідності з потребами організму, які визначаються умовами його життя. Для відправлення цих функцій існують численні спеціальні органи, що знаходяться в безперервному і дуже складній взаємодії. За останні роки багато дослідники накопичили найбагатший матеріал, що показує, що сутність життя неможливо зрозуміти і без інших складних органічних структур, званих нуклеїновими кислотами ***. Вони зумовлюють відтворення собі подібних форм життя, тобто визначають спадковість організму. Виходячи з цього, життя в елементарній формі може бути розцінена нами як спосіб існування колоїдних систем, що містять в якості своїх обов'язкових компонентів сполуки типу білків, нуклеїнових кислот і фосфорорганічних речовин. Цим системам притаманна здатність до саморегулювання і розвитку на основі накопичення і перетворення хімічних речовин, енергії та інформації в процесі їх взаємодії з навколишнім середовищем.

* Колоїдний розчин - найтонша суспензія хімічних речовин у рідкому середовищі.
** К. Маркс і Ф, Енгельс. Соч., т. 20, стор 616.
*** Нуклеїнові кислоти відкрито близько ста років тому Мишером в ядрах (нуклеус - ядро) клітин. Звідси і походить їх назва. Згодом було показано, що вони розподілені по всій клітині.