Зони санітарної охорони

Зони санітарної охорони - території навколо джерел водопостачання, водопровідних споруд, де встановлюється особливий режим, що виключає або обмежує можливість їх забруднення або зараження. Зони санітарної охорони встановлюються на всіх діючих, споруджуваних і проектованих водопроводах і діляться на 3 пояси з особливим режимом у кожному. I пояс - зона суворого режиму - встановлюється на території, де проводиться забір води та розташовані головні споруди водогону. При використанні відкритих водойм територія I поясу включає протилежний берег і ділянка не менше 200 м нижче водозабору; при використанні підземних вод - близько 0,25 га радіусом не менше 30 м навколо свердловин, які використовують міжпластові води; 50 м - грунтові води. Ця територія огороджується, оточується смугою зелених насаджень і забезпечується охороною; всередині неї забороняється перебування сторонніх осіб і будівництво.
II пояс - зона обмежень охоплює територію, поверхневі і підземні стоки якої можуть впливати на склад і властивості води джерела водопостачання. На цій території проводяться заходи з охорони від забруднень господарсько-побутовими і промисловими стічними водами. Границі ІІ пояса для проточних поверхневих водойм встановлюються вгору за течією з урахуванням характеру забруднень і швидкості самоочищення води. Для більшості річок Європейської частини СРСР ці межі простягаються від водозабору на 30-60 км вгору по річці і на 3-5 км від берега. Уздовж берега зберігаються або виробляються лісові посадки шириною в 150-200 м і дотримується суворий санітарний режим. Для підземних джерел границі ІІ пояса встановлюються з урахуванням інтенсивності процесів самоочищення при фільтрації через ґрунт та підстилаючі породи та швидкості просування забруднень водних горизонтів.
У зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації в нашій країні необхідність встановлення III поясу (зона епідеміологічного спостереження) в даний час відпала.
Зони санітарної охорони курортів встановлюються для оберігання від забруднення та виснаження запасів мінеральних вод, родовищ лікувальних грязей, збереження та благоустрою пляжів і т. д. Див. також Санітарна охорона водойм.